ma-konsult osby

Vad är Lean Thinking?

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 19:29 CEST

Lean har blivet ett vanligt begrepp. Vi talar om ett affärskoncept som går ut på att eliminera slöseri.

Fick en gång frågan ”beskriv Lean med högst 5 ord”  Ordning Och Reda Sunt Förnuft.

Andra säger kundnytta, affärsnytta osv. Klart kunden är viktig, men det är vårt företag och vår personal med. Vi kan inte pressa hur som helst för att ge en Kund allt han önskar. Fast om kunden bara kräver, borde han förstå att om några månader är vi en dålig leverantör, vi orkar inte leva upp till alla krav.

Hur ska vi då kunna bli bättre så vi kan leva upp till rimliga krav utan att äventyra personal och företag? Genom att bli effektivare. Eliminera sådant som inte gör någon nytta utan bara tar tid.

Produktiviteten är tyvärr ganska låg på många producerande företag, fast ofta vet man inte hur låg eller hög, då man inte mäter. TAK-värdet är i sin enklaste form relationen mellan verklig produktion och den teoretiskt möjliga produktionen under samma tidsenhet. För att nå ett värde på 100% krävs att utrustningen har producerat felfria produkter med full hastighet från det att skiftet började till dess det slutade. Ingen når hundra procent utan det är avståndet till det optimala som är intressant.

Vi tittar på Planerad tid denna kan delas upp i tillgänglig produktionstid och stopptid.

Tillgänglig produktionstid består av Nettotid och Hastighetsförluster. Om vi från Nettotiden räknar bort kassationer och omarbeten får vi Effektiv tid (TAK eller Engelska OEE).

Hur kan vi  då bli bättre? Minska stopptiden så mycket som möjligt. Vi kan använda ordning och reda. Vanligt är att vi behöver hämta något. Med ordning och reda kan vi lättare hitta och har det vi behöver på nära håll.  Första verktyget är då 5S. (En av metoderna i Lean arbetet).

Vanligt stopp är också för att göra en arbetsplats klar för annat jobb, ställtid. En metod kallas SMED. Vi tittar på vad som händer när vi ställer om, delar upp i två delar. 1 Det vi kan göra medan maskinen är igång. Hämtar verktyg, mätutrustning, material, tomemballage mm. 2 Det vi gör när maskinen måste vara stilla. Sätter upp verktyg, tillverkar en bit som ska godkännas tex.  Nästa steg i SMED är att försöka omfördela så att 1 ökar och 2  minskar.  Alltså blir den tid vi inte producerar något så kort som möjligt. Här finns ofta många minuter att spara.

Nu är tillgänglig produktionstid (den tid vi får betalt för) bättre. Kan vi öka Nettotiden? Eliminera hastighetsförluster kan vara svårt, det får inte bli så att operatören inte hinner med. Viktigare är då att få bort kassationer och omarbeten. Här krävs ordning och reda, bra dokumentation och uppmärksamhet på det man gör, så man lär sig av misstagen och inte upprepar dem.

Alltså Tänk Lean, ta bort slöseri, gör rätt från början. Använd sunt förnuft som ett bra verktyg.

Konsult inom Logistik, IT, Lean Thinking. Analyser, rådgivning, utbildning, projektarbete. Speciallitet: lagerhantering.

Läs mer på www.ma-konsult.se