Gothia Fortbildning

Vad är meningen med våld?

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:25 CEST

Nästan dagligen möter vi i tv och tidningar berättelser om me­ningslöst och blint våld som drabbat oskyldiga människor. Lika vanligt, men inte alltid lika uppmärksammat, är det våld inom familjen som riktar sig mot kvinnor och barn. Vilka är då de som utsätter andra för misshandel och övergrepp? Varför används våld? Vilka dolda mekanismer styr ett våldsamt beteende?

Svaren på dessa frågor och mycket mer kan man läsa om i Per Isdals bok Meningen med våld, som nu åter igen finns på den svenska marknaden. Han menar på att våld är en reaktion på maktlöshet och vanmakt och för att man skall kunna stoppa våldet måste vi förstå dess bakgrund och orsaker. Det är också viktigt att tala klarspråk om våldet och inte dölja det bakom omskrivningar och ursäkter. I de många exempel och fallbeskrivningar möter vi dem som misshandlat och som gjort sig skyldiga till grova övergrepp. Våldets grundläggande karaktär som maktmedel i mellanmänskliga relationer framträder tydligt. De konkreta beskrivningarna i boken tillsammans med analyserna av våldets orsaker gör det lättare att genomskåda de förnekanden och bortförklaringar man ofta möter när man konfronterar misshandlaren med hans våld.

Det är en mycket uppskattad och viktig bok. Så här säger Kerstin Wadman, verksamhetschef: "Trots nästan 30 år i socialt arbete, så är detta den bästa bok jag någonsin läst om våld och jag skulle gärna vilja att alla socialsekreterare på vårt socialkontor hade möjlighet att läsa den."

Författaren Per Isdal är psykoterapeut och föreläsare med många års erfarenhet av att möta män med våldsproblem. Han leder Alternativ til Vold i Oslo, som var den första behandlingsverksamheten i Norden för män med våldspro­blem.

Fakta om boken:
Titel: Meningen med våld
Författare: Per Isdal
Översättare: Leif Magnusson
ISBN: 978-91-7205-323-6
Utgivningsår 2008
280 sid
Pris: 350 kronor exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent, 08-462 26 64

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.