Nässjö kommun

Vad är nytt i budgeten för 2006?

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 09:54 CEST

Kommunstyrelsens utskott I har behandlat den politiska ledningens förslag till budget. Här kan du läsa om nyheterna i förslaget.

Budgetförslaget innehåller bland annat ökade satsningar på att få människor i arbete, sänka sjuktalen inom kommunen, minska behovet av ekonomiskt bistånd och vidareutveckla det kulturella utbudet.

Samtliga nämnder får ökade anslag för 2006. Att få pengarna att räcka till är dock en ständig diskussion och det gäller att prioritera mellan alla de önskemål och förslag som finns. Bland de större investeringarna för 2006 finns bland annat byggstarten av södra vägen med (delen mellan Vallgatan och Kvarntorp). Dessutom finns pengar avsatta för projektering av den återstående delen av södra vägen fram till Sörängsrondellen.

Läs mer om nyheterna i budgetförslaget genom att välja område i menyn här nedan.

Barn & skola
Vård & omsorg
Fastigheter & gator
Kultur & fritid
Kommunledning
http://www.nassjo.se/content/view/full/12371