Famna

Vad är privat vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 08:15 CET

I den senaste tidens berättigade kritik av Caremas äldreomsorg används ofta begreppet privat vård och omsorg. Det är ett språkbruk som skapar otydlighet mellan de organisationer och företag vilka bedriver vård och social omsorg utan vinstsyfte, dvs. där vinster och överskott återinvesteras i verksamheterna, och Carema och andra liknande vårdbolag.

Det skriver Famnas generalsekreterare Lars Pettersson i ett brev till flertalet mediaredaktioner i Sverige med anledning av den pågående debatten med anledning av kritiken mot Caremas äldreomsorg.

Läs hela brevet i den bifogade bilagan.

Famna är branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte.