Rättsmedicinalverket, RMV

Vad är Rättsliga rådet?

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 16:35 CEST

Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor (vanligen kallat Rättsliga rådet) fungerar i princip som en från Socialstyrelsens fristående egen myndighet. Rättsliga rådets kansli är knutet till Socialstyrelsens tillsynsavdelning. På kansliet är tre tjänstemän verksamma på heltid med att förbereda rådets ärenden. Rättsliga rådet är inget överprövningsorgan men ger en möjlighet till en "second opinion". En utförlig information om Rättsliga rådet finner du på www.sos.se.