Stockholms Läns Landsting

Vad är sjukvårdsnotan för dålig snöröjning? (fp)

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 13:40 CET

- Stadens dåliga snöröjning har tvingat äldre och funktionshindrade att välja mellan livsfara och husarrest denna vinter. SÖS-akuten kunde berätta om en sexprocentig ökning av fall- och halkolyckor jämfört med oktober-februari förra året, redan innan februari var slut. Jag har muntligt fått uppgifter direkt från kirurg- och ortopedmottagningar som talar för en betydligt större ökning. Vad blir notan för sjukvården – och för medborgarna?

Det undrar Birgitta Rydberg (fp), oppositionslandstingsråd och gruppledare som på dagens landstingsfullmäktige ställer en interpellation till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros om ökningen av olycksfall till följd av den dåliga snöröjningen i Stockholms stad.

- Samtidigt som det socialdemokratiska gatuborgarrådet låtit isgatorna breda ut sig, skär de socialdemokratiska landstingsråden ner på skadepreventionen. Det rimmar mycket illa med målet om att Stockholm ska vara den mest tillgängliga huvudstaden. Socialdemokraterna i staden och landstinget måste tillsammans ta ansvaret för onödiga olycksfall. För sköra och äldre kan en fraktur leda till permanent invaliditet och rentav förkorta livet, påpekar Rydberg.

För mer information: Rasmus Jonlund, 070-737 41 83