Kulturdirekt

VAD ÄR SKAPANDE SKOLA?

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 09:00 CEST

Är Skapande skola ett forum både för eget skapande och konstupplevelser? Eller sker det egna skapandet på bekostnad av konstupplevelsen? Teater Tre i samarbete med Teatercentrum bjuder in till seminarium om Skapande skola.

Det finns en osäkerhet kring vad Skapande skola innebär. Detta leder inte sällan till att beställare och utförare har olika syn på vad som ska ingå i ett skapande skola-projekt. Trots många positiva upplevelser efter genomförande av ett flertal projekt inom ramen för Skapande skola upplever vi en osäkerhet vad projektet kan och ska innehålla.

Vi ställer också frågan om effekten av Skapande skola blir att elevernas eget skapande sker på bekostnad av deras konstupplevelser.

Vi vill jobba för att tydliggöra vad skapande skola innebär och problematisera utformningen av det.

Öppen diskussion medLotta Brilioth Biörnstad, kulturrådet
Lena Fontin, Stockholms stads utbildningsförvaltning
Pia-Marit Ekström, kultursekreterare Tierp
Anders Alnemark, Teater Fredag
Susanne Lindberg, Tage Granit
Mikael Andersson, student på Centrum för barnkulturforskning
Monica Nyberg, rektor på Matteus skola
m fl

ModeratorUlla Wiklund, utvecklingskonsult Kultur i skolan

Onsdag 8 maj kl 14 – 17 på Teater Tre, Rosenlundsgatan 12, Stockholm

Anmälan senast 6 maj på info@teatertre.se
För mer info: info@teatertre.se eller  08 – 669 00 60

Arrangeras av Teater Tre och Teatercentrum

____________________________________________________________________
Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholmsregionens kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.