Riksdagen

Vad anser du om Riksbankens penningpolitik?

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 11:19 CEST

Riksdagens finansutskott beslutade för ett år sedan att utvärdera Riksbankens penningpolitik under perioden 1995-2005. Skälet är att inflationsmålet officiellt har varit i kraft i tio år. Utskottet har utsett två oberoende, externa forskare: professor Frederic Mishkin, verksam vid Columbia University i New York, och professor Francesco Giavazzi vid Bocconi University i Milano att genomföra utvärderingen. Den ska presenteras i december 2006.

Frederic Mishkin och Francesco Giavazzi vill nu som ett led sitt arbete veta vad allmänheten tycker om den penningpolitik som Riksbanken fört under åren 1995–2005.

Lämna synpunkter 24 april–30 juni
Finansutskottet bjuder in den intresserade allmänheten att under tiden 24 april-30 juni lämna synpunkter via formuläret på följande länk: http://www.riksdagen.se/templates/R_form____9046.aspx

Det går också att skicka synpunkterna via e-post, fax eller brev:
E-post: synpunkter@riksdagen.se
Fax: 08-786 61 71
Postadress: Finansutskottet, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Därefter vidarebefordrar finansutskottet synpunkterna till Frederic Mishkin och Francesco Giavazzi.

Uppdraget till professorerna
Utvärderarna Mishkin och Giavazzi genomför arbetet gemensamt och följer finansutskottets utvärderingsdirektiv. Bland annat ska de analysera följande:

- Är det övergripande målet för Riksbankens verksamhet rätt utformat?

- Är inflationsmålet rätt utformat?

- Har Riksbanken fört en penningpolitik som uppfyllt inflationsmålet 1995–2005?

- Vilka prognos- och analysmetoder använder sig Riksbanken av samt hur ser Riksbankens beslutsprocess ut?

- Hur kommunicerar Riksbanken med omvärlden?

- Har Riksbanken rätt verktyg för att nå inflationsmålet?

- Hur klarar sig Sverige jämfört med andra länder med inflationsmål?

Läs hela utvärderingsdirektivet på följande länk (pdf, 74 kbyte):

http://www.riksdagen.se/templates/R_form____9046.aspxFör mer information kontakta
Pär Elfvingsson, föredragande i finansutskottet, telefon 08-786 42 68