Södra Teatern

Vad betyder det att vara ful?

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 13:14 CET

 För tionde året i rad (!) träffas ungdomar mellan 9 och 18 år på Södra Teatern för att prata, tänka, lyssna, lösa problem och filosofera.  Deltagarna bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Syftet är att träna lyssnandet och öva förmågan till kritisk och kreativt tänkande. De populära kurserna har formen av ett café med kaffe eller saft och bullar i pausen.

Kurserna leds av Filosofipedagogerna Liza Haglund och Anders Persson. Liza Haglund har varit med sedan starten.

- Meningen är inte att få rätt eller att alltid nå fram till ett svar, säger Liza Haglund. Det är viktigare att träna sin lyhördhet för olika sätt att tänka kring ett problem. Att se att det kan finnas flera möjliga svar och att granska sina föreställningar.

Grundidén är att deltagarna lär sig att formulera och diskutera filosofiska frågor. Under demokratiska former röstar man sedan om vilken fråga som ska diskuteras. Liza betonar att ingen fråga är för trivial eller för stor.

Några exempel på frågor som kommit upp är: Bör man alltid förlåta den som ber om förlåtelse? Varför är det så viktigt att planera? Finns det någon egentlig skillnad mellan pojkar och flickor? Är graffiti konst? Vad betyder det att vara ful? Är det rätt att äta kött? Finns tiden?

Flera av deltagarna har varit med från början och velat fortsätta. Det har gjort att den bortre åldersgränsen flyttats fram år från år. I början var 14-åringarna den äldsta gruppen, förra säsongen var det 18-åringarna. I vår erbjuds två tidigare elever möjlighet att gå parallellt med de etablerade filosofipedagogerna för att så småningom utbilda sig till ledare för kurserna.

Och kurserna har gett ringar på vattnet. Några deltagare har startat en sajt på nätet där de på eget initiativ fortsätter de filosofiska diskussionerna, ett par elever har fortsatt och läst filosofi på universitetet.

Liza tror att det ökade intresset är en reaktion på tidens tempo.

- Allt går så fort, det föder nog en längtan efter reflektion och fördjupade samtal. Många ungdomar inser också att vissa saker inte är så enkla som de ibland framställs. De ser filosofin som en möjlighet att förstå samtidigt som de utvecklar sin kritiska och kreativa förmåga. Filosofi är ju kreativt, man får tänka fram nya lösningar på såväl gamla som nya problem, säger Liza Haglund.

Det finns tre olika kurser anpassade efter deltagarnas ålder:
- Bild & berättelser för deltagare mellan 9-12 år
- Meningen med livet för deltagare mellan 12-15 år
- Logiska undersökningar för deltagare från 16 år

Fakta:
Kursavgift: 700 kr
Kursstart: 14 februari
Det ingår fika i avgiften, paus ungefär i mitten.
Man bör i princip kunna gå alla gånger.
Ca 15 deltagare/grupp
Kurserna leds av Södra Teaterns filosofipedagoger Liza Haglund och Anders Persson.

Liza Haglund har skrivit boken ”Att tänka noga”. Tillsammans med Anders Persson har hon även skrivit ”Öppet sinne – stor respekt” och senast ”Självklart? Inte!” som kom i augusti 2009 (Rabén & Sjögrens förlag).
 

 Ung filosif på Södra Teaterni Stockholm Kursstart: 14 februari. Kurserna pågår under sju söndagar i vår.

 Med vänliga hälsningar
Anneli Gunnar 
Head of Public Relations \anneli.gunnar@sodrateatern.com
SÖ D R A   T E A T E R N  - en del av Riksteatern
Sveriges Internationella Scen \ Musik \ Teater \ Debatt
Sweden's Foremost International Venue \ Music \ Theatre \ Debate
Mosebacke Torg 1-3, SE 116 46 STOCKHOLM
Phone: +46 8 531 99 272 \ + 46 8 531 99 400 \ Fax: +46 8 64118 65
Cellphone/SMS: +46 70 682 97 25 
View our entire program at http://www.sodrateatern.com