UtvecklingsPorten

Vad får en elev kosta?

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2016 15:38 CEST

I vårt samarbete och diskussioner med en lång rad företrädare för skolor och kommuner finns en återkommande kommentar:”Det kostar för mycket”.

Det är klart att studiehandledning kostar. På samma sätt som lärares undervisning kostar, skollokaler kostar, skolans datorer kostar. Det finns två viktiga följdfrågor till detta påstående. Vad jämförs kostnaden med, för att bedöma att det kostar för mycket? Den andra frågan är kanske ännu besvärligare: Vad kostar det att inte göra något, att inte ge eleven studiehandledning?

Migrationsverket publicerade den 6 oktober 2014 en rapport ”Pilotstudie av kommunernas kostnader och ersättningar för asylsökande”. I den rapporten behandlas bland annat de fem deltagande kommunernas utbildningskostnader. Det är intressant att granska dessa siffror eftersom de speglar åtminstone en del av målgruppen för studiehandledning.

Man konstaterar i studien att det inte går att fastslå om en elev i förberedelseklass kostar mer eller mindre än en elev i ”ordinarie” klass. Modersmålsundervisning uppskattas att kosta 8000 kr per elev och år i en kommun. I en annan kommun uppskattar studiehandledningen kosta 12000 kr per elev och år. I kostnaderna ingår då inte tex kompetensutveckling av personalen. En tydlig slutsats är att det finns stora svårigheter att följa upp kommunens kostnader.

Det UtvecklingsPorten gör när man erbjuder en tjänst är att ta ett helhetsansvar för allt som ingår.

Värdeerbjudande Kostnad per studiehandledare

Vi rekryterar studiehandledare 12000 kr per person

Vi utbildar studiehandledare 8200 kr per person

Vi arbetsleder, följer upp och erbjuder mentor 12100 kr per termin o person

Vi ger stöd till rektorer och lärare 2800 kr per termin

Vi förser med headset och dator 1000 kr per termin

Tillhandahåller LMS med support 2000 kr per elev

Per studiehandledare har företaget en kostnad på 38100 kr per termin plus lön som uppgår till ca 8000 kr per elev och termin inkl. skatt, arbetsgivaravgift, pensionsavgift, försäkring, kollektivavtal. De flesta anställda arbetar 50 %, alltså ha de max 9 elever. Fast kostnad 12200 kr per elev och termin.

Man undrar hur kommunerna räknar? Inte är det väl så att de tar lönekostnaden rakt upp och ner? Analysen i SKL:s pilotstudie tyder på det. Våra samtal med beslutsfattare tyder på det.

Utvecklingsporten erbjuder sedan starten 2013 nätbaserad studiehandledning och kartläggning på elevens modersmål. Utvecklingsporten verkar för att alla elever ska ha samma möjlighet att nå målen i skolan och etablera sig i det svenska samhället. I dagsläget verkar drygt 40 studiehandledare på över 60 olika språk.