Länsstyrelsen i Gotlands län

Vad finns på havsbotten utanför Visby

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 10:40 CET

Under sommaren 2006 genomfördes en bottenavsökning med hjälp av sonar utanför Visby hamn. Undersökningen gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen för att ta fram ett underlag för att kunna skydda det marina kulturarvet. Som vi hade räknat med fann vi i och utanför sökområdet flera vrak.

Många fartyg har förlist utanför Visby, bland annat delar av den dansk-lybska flottan. Idag ankrar kryssningsfartygen på redden eftersom kajplatserna i hamnen inte räcker till. Ett mål är att nu kunna lösa ankringsfrågan för att på så vis skydda det marina kulturarvet.

Rapport med bilagor finns på: http://www.i.lst.se/i/Pressrum/Nyheter/2006/206-11-09.htm