Upplandsmuseet

Vad gömmer sig i Gnistahögen?

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 10:58 CEST

Den här veckan börjar utgrävningen av den s k Gnistahögen i Uppsalas södra utkant. Gravmonumentet är från 600-talet och mäter 17 m i diameter och tre meter på höjden, vilket gör det till den största gravhögen som undersöks i länet på närmare 70 år.

Förutom fynd från själva högen, förväntar sig arkeologerna resterna ett femtiotal medeltida skelett från
området runt omkring. Gravarna har sannolikt ingått i ett stort gravfält som använts under perioden 600-1200 e kr. Uppgifter från 1700-talet berättar om 150 gravhögar och en runsten i området. Tidigare har mycket rika gravar från vikingatiden undersökts i närheten, men det enda som idag syns av gravfältet är en gräsbevuxen kulle på en golfbana.

Området som skall undersökas ligger mitt emot Pharmacia vid utfarten mot Almunge i Uppsalas sydöstra utkant. Anledningen till utgrävningen är uppförandet av lokaler för handel.

Utgrävningen utförs av arkeologer från Upplandsmuseet och SAU och pågår under ca 2 månader.

För alla intresserade kommer guidade visningar anordnas. Den första visningen är på arkeologidagen den 25/8 kl 11 och 13.

För information kontakta

Andreas Hennius
Projektledare
Upplandsmuseet
070-3930198

Bildtext: Utgrävningen av Gnistahögen. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.