Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vad gör chefer egentligen på jobbet?

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 10:52 CEST

- Linjechefer inom vården har skuggats i det dagliga arbetet

Det chefer upplever att de bör göra på jobbet skiljer sig mot vad de faktiskt gör under en vanlig dag. De gemensamma berättelser som dominerar om varför arbetet ser ut som det gör skapas kollektivt och påverkar synen linjechefer på första och andra nivån har på ledarskapet.  Detta visar Rebecka Arman, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i en nyligen presenterad avhandling om mellanchefer inom vården.

Studien har genomförts genom så kallad skuggning. Skuggningen innebär att forskaren Rebecka Arman följt tio linjechefer inom olika vårdorganisationer i Västsverige under fyra dagar vardera och sedan kompletterat med intervjuer av dessa. Metoden ger möjligheter till observationer som inte kommer fram i vanliga djupintervjuer.

-          Genom att följa cheferna i det dagliga arbetet kunde jag se vad de lade mest tid på och vad de faktiskt gjorde på arbetet, vilket inte alltid stämde med individens egen uppfattning om vad de gjorde. Vissa hade upp till i genomsnitt 111 aktiviteter per dag varav den största delen utgjordes av möten och kommunikation, säger Rebecka Arman.

Flera tidigare studier har visat att chefers vardag är fragmentiserad, något som också Rebecka Armans forskning delvis pekar på, även om det för just mellanchefer är en mindre del som är fragmentiserad. Armans studie tar dessutom upp vilka konsekvenser detta får och vilka förutsättningar för och berättelser om arbetets fragmentisering som råder på linjenivå.

-          Cheferna uttryckte att de ville ha mer tid för strategiskt och långsiktigt arbete. I sin faktiska arbetsvardag sysslade de dock snarare med att släcka bränder och reagera på ledningens beslut. Vardagen bestod av många korta aktiviteter med snabba skiften och ont om tid för ställtid och reflektion. Prioriteringarna i ledarskapet skapas dock kollektivt. För att förändra processerna behöver därför cheferna stöd och legitimitet i kollektivet, det är troligen svårt för dem att förändra själva, fortsätter Rebecka Arman.

Studien är den första av sitt slag inom området i Sverige och Rebecka Arman menar att ledarskapforskningen behöver kompletteras med fler studier som innefattar skuggningsmetodiken. Detta för att ge en heltäckande bild av ledarskapets vardag och dess utmaningar. Innan forskning talar om vad chefer bör göra, behövs fler studier av vad de faktiskt redan gör.

För mer information, kontakta:

Rebecka Arman, telefon: 031-786 3303
rebecka.arman@handels.gu.se 

Avhandlingen presenterades den 10 september 2010
Författare: Rebecka Arman
Avhandlingens titel: Fragmentation and power in managerial work in health care. A study of first and second line-managers
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Avhandlingens abstract (sammanfattning) på engelska finns här: http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/handle/2077/23226

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.