Nordens välfärdscenter

Vad gör Nordens Välfärdscenter?

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 14:09 CET

Nordens Välfärdscenter är med och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. Alkohol- och drogfrågor, arbetsinkludering, funktionshinderfrågor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi är våra fokusområden. Anlita gärna våra nordiska experter i debatter och föreläsningar. Läs mer om oss i vår nya broschyr.

Det finns ett växande intresse, både nationellt och internationellt, för den nordiska välfärdsmodellen. Det är förståeligt. De nordiska länderna rankas högt på de flesta listor där man jämför livsvillkor och social trygghet länderna emellan. Men det betyder inte att modellen inte behöver utvecklas. Den globala finanskrisen och Nordens åldrande befolkning är exempel på utmaningar som de nordiska länderna måste tackla om vi ska behålla välfärden.

Även om de nordiska länderna inte organiserar välfärden på samma sätt, finns det stora likheter länderna emellan. Men det är skillnaderna som gör att vi kan lära av varandras erfarenheter. Och det är här Nordens Välfärdscenter kommer in i bilden.

Läs om vår verksamhet i broschyren och anlita oss gärna i samband med föreläsningar och paneldebatter om exempelvis alkohol- och drogfrågor, arbetsinkludering, funktionshinderfrågor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi.


Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.