Svenska kyrkan i Linköping

Vad gör Svenska kyrkan i Linköping när Svenskarnas parti har möte?

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2014 14:17 CEST


Enligt uppgift ska Svenskarnas parti med deras partiledare
ha möte i Linköping på tisdag den 26 augusti. Frågor har på olika sätt ställts
om Svenska kyrkans agerande, om klockringning, gudstjänster m.m.

När Svenskarnas parti demonstrerade 1 maj i Jönköping
ringdes det i kyrkklockorna och firades gudstjänst. Det var i den situationen
en lysande manifestation, då och där. Sedan har många tagit efter och vart än
detta lilla parti drar fram så får de en enastående uppmärksamhet av Svenska
kyrkan, med klockor och gudstjänster. På detta sätt har Svenska kyrkan blivit
Svenskarnas partis bästa PR-organisation med en massmedial uppmärksamhet som på
inget sätt står i proportion till partiets storlek. I senaste valet erhöll
Svenskarnas parti 681 röster av 7,1 miljoner avgivna röster.

Svenskarnas parti är en liten röst i samhället med åsikter
som inte är förenliga med den människosyn som är grundad i evangeliet om Jesus
Kristus. Tyvärr finns det många flera sådana röster och det gäller för varje
kristen att genom sitt handlande, sina val och sina ord vara en Jesu lärjunge
mitt i en värld där många andra röster gör sig gällande.

Att Svenska kyrkan, som organisation och gemenskap, skulle
utmåla en specifik grupp, ett speciellt parti, som ”huvudfienden” är
kontraproduktivt och egentligen mycket farligt.

I Linköpings domkyrkopastorat ringer vi inte i kyrkornas
klockor mot grupper, åsikter eller personer, utan vi ringer för att kalla till
gudstjänst och uppmana/påminna om bön. Våra kyrkklockor är en del av kyrkans
liturgiska tecken, precis som altaret, dopfunten, predikstolen m.m. och som
enligt vår kyrkas ordning invigs med följande ord i bönen: ”Gud, låt dessa
klockor alltid förkunna ditt namns lov. När de kallar till gudstjänst och bön,
låt dem inte ljuda förgäves. När de ringer in den sista vilan, låt dem tala
till oss om evigheten. Din är äran i evighet.”

I Linköpings pastorat firas gudstjänster varje dag i alla
åtta församlingarna. Vi firar gudstjänst ”för att världen ska leva”. Varje
gudstjänst är en reell protest mot det onda. Kristus har uppstått från de döda
och besegrat döden och krossat ondskans makt. Därför måste vi bli allt ivrigare
i våra böner, tydligare i vår förkunnelse och än mer hängivna i firandet av
Herrens måltid, där han kommer till oss för att vi ska vara Kristi kropp i
världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Att
utöver våra dagliga gudstjänster fira ”motgudstjänster” är inte förenligt med
vårt uppdrag. Dessutom är det ju bättre att ge varje kristen, utifrån sin
övertygelse, möjlighet att tillsammans med alla andra goda krafter i samhället,
på fredlig väg, göra något åt det som äger rum. Var sak har sin tid, att be har
sin tid och att handla har sin tid. Vi får minnas biskopen i Karlstad,
sedermera ärkebiskopen, Anton Niklas Sundberg som när Karlstad brann år 1865
”släckte och svor medan landshövdingen grät och bad”.


Peter Lundborg

Domprost i Linköping