BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Vad hände med barnrättsfrågorna under år 2011? BRIS-tidningen har svaren!

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 08:00 CET

I årets sista nummer av BRIS-tidningen sammanfattar vi de barnrättsfrågor som varit aktuella under år 2011 och vilka frågor BRIS och experter inom barnrätt anser fattas på den politiska agendan?

Bland annat får Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri Linköpings universitet, Kerstin Wigzell, tidigare regeringens särskilda utredare och Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm, berätta vilka barnrättsområden de anser måste få större politiskt fokus.

BRIS-tidningen intervjuar också Sveriges första barnminister, Maria Larsson (KD) om det första året som minister och hur hon ser på kritiken att hon lyssnat för mycket och agerat för lite.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna får också göra sina röster hörda och svara på vilka barnrättsliga frågor de kommer att driva under resterande mandatperiod.

Adam Tensta har skrivit en personlig krönika om vikten av kommunikation mellan vuxna och unga, och BRIS sammanfattar sitt opinionsarbete under år 2011 för dygnet runt-öppet i BRIS 116 111 och ett nationellt Barnfridscentrum.
 
Bli medlem i BRIS och du får fyra nummer av BRIS-tidningen, vilket inkluderar den årliga BRIS-rapporten. Mer information finns på www.BRIS.se

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se