Sveriges Byggindustrier

Vad händer efter studierna och hur ser arbetsmarknaden ut?

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:56 CET

Besök bygg- och fastighetsbranschen på studentmässan Utbildning – Arbete – Framtid i Örebro 16 november.

Bygg- och fastighetssektorn är en viktig hörnsten i det svenska samhället. Men organisationerna inom denna sektor har ett gemensamt problem: Det är svårt att täcka det framtida rekryteringsbehovet av eftergymnasialt utbildade medarbetare. Redan idag börjar luckorna bli stora efter ökande pensionsavgångar.

Därför gör organisationerna Sveriges Byggindustrier (BI), STD Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet gemensam sak på ett antal studentmässor landet runt för att öka ungdomarnas intresse för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar. Idag har turen kommit till Örebromässan. Bland utställarna finns också byggutbildningarna vid Sveriges högskolor och universitet.

– Tack vare vår samverkan når vi fler ungdomar totalt med en bredare ansats. Vi vill visa upp den mångfald av möjligheter som finns efter en bygg- eller fastighetsinriktad utbildning på eftergymnasial nivå, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning och högskolekontakter på Sveriges Byggindustrier.

– Vi på Lantmäteriet har ett väldigt stort rekryteringsbehov de kommande åren. Lantmätare, gis-ingenjörer, kart- och mätingenjörer är bara en del av de yrkeskategorier vi söker. Jag hoppas att den här satsningen tillsammans med byggbranschen medför att unga människor får upp ögonen för samhällsbyggnadssektorn. Vårt syfte är att hjälpa unga människor att få svar på frågor om de yrken som finns inom fastighetsbranschen. Att ha en gemensam monter där ungdomar kan söka information och få en samlad bild från våra duktiga studenter och anställda är toppenbra, säger Lise-Lotte Sjöberg, ansvarig för skolkontakter på Lantmäteriet.

Utbildningsvägarna till yrken inom bygg- och fastighetssektorn är många. Mässbesökarna – presumtiva studenter och deras påverkansgrupper – får förstås veta mer om dessa. Förhoppningen är också att skapa ett större intresse hos kvinnor och hos ungdomar med utländsk bakgrund, grupper som fortfarande är underrepresenterade i branschen.

Montern (nr 370) bemannas av unga yrkesverksamma representanter från bygg- och fastighetssektorn samt av studenter och lärare från högskolor, universitet och KY-utbildningar.

– Det personliga mötet med ungdomarna är viktigt för att entusiasmera och attrahera dem till vår samhällsbyggnadssektor, säger Lise Langseth, chef för Svensk Teknik och Design. Vi vill lyfta branschens frågor och branschens anseende. Tillsammans har vi större möjligheter att nå ungdomarna, och det behövs för att tränga igenom det ständiga informationsbruset som de omges av.

– Det viktiga är att öka sökandetrycket till högskolorna, samtidigt som vi vill öka kvalitén hos dem som väljer bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar. När vi väl fått in dem på skolorna ska vi givetvis slåss om dem genom att visa att just vår del av sektorn är den mest lockande, avslutar Lars Tullstedt.

Under de närmaste veckorna hålls studentmässor även i Stockholm och Malmö, i början på nästa år i Piteå och Sundsvall.

För mer information kontakta
Lars Tullstedt, 0733-900 970, Lise-Lotte Sjöberg, 0703-91 98 19 eller Lise Langseth, 070-345 69 07.