ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Vad händer med företagens FoU i vår globaliserade värld?

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 09:52 CEST

Anmäl dig nu till ITPS konferens:
Internationalisering av företagens forskning och utveckling
– trender, utmaningar och statens roll

Svenska multinationella företag satsar mer och mer på FoU i Asien. Gör man det på bekostnad av verksamheten i Sverige?

I Silicon Valley rekryterar företagen medvetet indier och kineser för att bygga broar till de framväxande marknaderna
Storföretagen satsar allt mer på FoU i Kina för att försörja inte bara den kinesiska, utan också den globala marknaden
Indien strävar efter att bli den ledande kunskapsproducenten år 2025
Vad gör Sverige?

Under konferensen redovisar ITPS flera unika studier från Sverige, USA, Japan, Kina och Indien som beskriver utvecklingen i både länder och branscher. Några av de frågeställningar som kommer att diskuteras är:

Hur omfattande är internationaliseringen av företagens FoU?
Vilka drivkrafter och motiv har företagen för sin FoU-lokalisering?
Vilka trender och utmaningar ser vi för Sverige och vilken är statens roll?
Hur kan Sverige klara en allt hårdare konkurrens om världens främsta experter?

Program:
Moderator för dagen är Patrik Peter


09.00-09.05 Välkommen
Sture Öberg, Generaldirektör ITPS
09.05-09.25 Global utblick - trender och utmaningar
Magnus Karlsson, ITPS Washington D.C.
09.25-10.30 Internationalisering i Sverige och Europa
Företagens FoU i Sverige internationaliseras
Philip Löf, ITPS Washington D.C.
Hur kan Sverige stärka konkurrenskraften inom IKT?
Göran Marklund, ITPS Washington D.C.
Hur möter EU internationaliseringens utmaningar?
Per Tervahauta, ITPS Bryssel
10.30-11.00 Kaffe
11.00-12.00 Amerikanska företag prövar nya vägar
Gränslös innovation inom läkemedelsindustrin,
Anna S Nilsson, ITPS Washington D.C.
Silicon Valley som globalt innovationsnav
Helena Jonsson Franchi, fd ITPS Los Angeles
Nya marknadsplatser för problemlösning och teknologier
Eva Ohlin, ITPS Washington D.C.
12.00-13.15 Lunch
13.15-14.30 Går Indien och Kina i Japans spår?
Borta bra men hemma bäst - japaner bedriver forskning på hemmaplan
Bogumil Hausman, ITPS Tokyo
Indiens utveckling som global FoU-makt
Raja M. Mitra, Världsbanken Washington D.C.
Kina - från verkstad till kunskapsfabrik
Sylvia Schwaag Serger, ITPS Peking
14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.10 Slutsatser samt introduktion till paneldiskussion
Magnus Karlsson, ITPS Washington D.C.
Paneldiskussion:
Jan-Erik Stjernvall, Vice President, Technology Management, Ericsson AB
Karin Markides, vice GD VINNOVA
Anders Källström, Västsvenska Industri- och handelskammaren
m fl

16.10-16.15 Avslutning
Sture Öberg, Generaldirektör ITPS

Välkommen!


Praktisk information
När: Onsdagen den
26 april 2006 klockan 09.00 - ca 16.15
Var: Norra Latin, Drottninggatan 71 B
i Stockholm
Hur: Senast fredagen den 21 april 2006
Pris: Som representant för pressen går du kostnadsfritt men vi ser gärna att du anmäler dig

För ytterligare information och anmälan
Marianne Löfgren
Tel: 08-456 67 33
e-post marianne.lofgren@itps.se

Du känner väl till
VINNOVAs konferens den 27 april "The Innovation Imperative - Globalization and National Competitiveness"? Läs mer
http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=21653&userid=3240141

Läs även ITPS rapporter
http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=21653&userid=3240141

Konkurrensen från Kina
- möjligheter och utmaningar för Sverige
IT Security in the USA, Japan and China
- a study of Initiatives and Trends within Policy, R&D, Industry and technology

Företagens förändrade FoU-investeringar
i USA och Sverige

Potential för förnyelse genom bättre IT-styrning

Forskning och utveckling i internationella företag 2003