Förlaget Lohr gen Stahl

Vad har hänt med “Bradley Manning”? Den spionanklagade som läckt material till Wikileak och Julian Assange.

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2012 19:25 CEST

Vad har hänt med “Bradley Manning”? Den spionanklagade som läckt material till Wikileak och Julian Assange.

Uppenbarligen ingenting! Bradley Manning, är den unge amerikanske soldaten som åtalats av den amerikanska armén med brott i samband med hans påstådda överlämnande av sekretessbelagt material till Wikileaks och Julian Assange. Det han har anklagats för gäller 22 åtalspunkter som gäller att han skulle ha hjälpt fienden, kommunicerat försvarshemligheter till en obehörig källa(Assange och Wikileaks) och stöld av allmän egendom. Han ärende har nu sänts till krigsrätt, som hålls i Fort Mead, i Virginia och som nu pågår. Om han befinns skyldig till alla anklagelser döms han till minst livstids fängelse i vilket även dödsstraff kan ingå. Det är ingen tvekan om att han befinns skyldig, vilket president Obama redan uttalat sig om i media.

Bradley Manning är förmodligen den enda anklagade uppgiftslämnaren, av betydelse, som de flesta amerikaner kan namnge. Det har egentligen funnits två uppgiftslämnare varav en ena är Wikileak och den andra är den engelska tidningen ”The Guardian” förutom en del andra tidningar. Det har varit många dispyter mellan åklagaren/domaren och Mannings advokater och det har varit tämligen tyst kring hans ärende sedan december månad. Under februari i år skrev NT och Washington Post en del spekulativa inlägg men mest med spekulationer om Assange och Wikileak. Under mars månad i år var det ett antal utfrågningar med Manning som följdes av ett antal förhör i april. Det kunde vidare noteras att den militära domaren i fallet nekades ett försvar i att släppa en av åtalspunkterna. Det kan noteras att den amerikanska media inte lägger någon större vikt i ärendet. Nyhetsvärdet kring manning i USA är det minimala, ingen verkar bry sig, ärendet är i praktiken redan avgjort.

I övrigt har vi kunnat följa rapporter och artiklar med följande innehåll:

-  4 feb: Amerikansk armé beställde krigsrätt för Manning

- 9 feb: Manning nekade till anklagelserna

- 23 feb: En mer ingående rapport om mannings inställning till anklagelserna. En begäran kom att uppskjuta beslutet om huruvida han ville ha en militär domare eller en jury för att höra hans fall.

- 24 feb: Debattartikel av Logan Price för att ge sitt stöd för manning.

- 1 mars: Ytterligare ett yttrande följde, av Amy Goodman, för att ge sitt stöd för Manning och Assange.

- 12 mars: rapport från Ed Pilkington:” FN:s särskilda rapportör om tortyr har formellt anklagat USA:s regering för grym, omänsklig och förnedrande behandling mot Bradley Manning….”  

15 mars: rapport om förhandling i manning fallet

24 april: rapport från Ed Pilkington om utveckling i fallet Manning, noteras att Manning ”kommer att möta sina militära belackare igen tisdag för ytterligare tre dagars utfrågningar inför en full krigsrätt.”

24 april: externt yttrande från amerikanska Civil liberties advokat, Michael ratner som skriver:” den amerikanska regeringens undertryckande av all ansvarsskyldighet och öppenhet i åtalet(Bradley Manning) är totalitär.”

24 april: Ed Pilkington: ”En militär domare har beordrat avdelning att släppa officiella dokument som amerikanska regeringen bedömt som hur skadlig läckaget av statshemligheter som läckts till Wikileak hade varit för amerikanska nationella intressen.”

26 april: AP rapport ”en militär domare har vägrat att lämna ut anklagelserna mot Bradley Manning.”

26 april: rapport från Ed Pilkington: ”Den militära domaren i krigsrätten som skall döma i målet mot Bradley Manning för att ha lämnat massor av otillåtna statshemligheter till Wikileak har varnat åklagaren för att de måste bevisa att Manning visste att han hjälpte fienden eller att de annars löper risken med att den allvarligaste anklagelsen mot Manning kommer att ogillas.”    

24 maj: rapport från Ed Pilkington: ”…en koalition av advokater och medier har vänt sig till armédomstolen och kräver att krigsrätten mot Manning ska öppnas för pressen och allmänheten.” Pilkingtons rapporter med namnen av flera framstående framställare inkluderar däremot inte New York Times. NYT var en av de som signerat ett brev från ” koalition bland 47 nationella och lokala nyhets organisationer och sammanslutningar inklusive kommittén för tryckfrihetsförordningen till ”Department of defense (DOD)” för att uttrycka sin oro om att journalisters möjligheter att bevaka krigsrätten av Bradley manning.  
27 maj: rapport från Ed Pilkington med ett formellt klagomål till domstolen av Mannings advokat som hävdar att regeringen undanhåller viktiga bevis som skulle kunna vara friande för Manning.

29 maj: en intervjua med mannings faster, som beskrev Mannings humör och verksamhet i Fort Leavenworth.

29 maj: en debattartikel publicerades av Birgitta Jónsdottir – en medlem av Islands parlament som tidigare hjälpte till att offentliggöra (2007) bilder av amerikansk militär skjuta och döda minst 12 obeväpnade civila från en Apachehelikopter – skriven till stöd för Bradley Manning.

3 juni: rapport från Ed Pilkington som kunde konstatera att regeringen fortfarande innehåller 250 tusen dokument och vägrar att lämna ut dessa till mannings advokat.

6 juni: Mannings försvar har vunnit en viktig delseger genom att regeringen tvingas att lämna ut viktig information som kan hjälpa försvaret efter ett beslut av en domare. I synnerhet viktig är att Obama-administrationen nu måste lämna in skadebedömningar över den läcka på USA:s intressen runt om i världen som de utlämnade dokumenten skulle inneburit.

8 juni: Ytterligare en fördel för försvaret var att överste Denise Lind, ordförande över förfarandet(Manning) i Fort Mead i Maryland, när hon avslog 10 av 22 åtalspunkter som ogillande.

Fallet Manning är av oerhörd stort värde och testar många grundläggande amerikanska värden och rättigheter. Det anses av många att hela fallet bör få regelbunden, framstående täckning. De flesta håller också med om att lagföring av en amerikansk medlem som nu åtalats för läckage av den största mängden av sekretessbelagda uppgifter i USA:s historia är en fråga av intensiv allmän intresse, i synnerhet när, som här, är att en persons frihet stå på spel. För detta är en offentlig tillsyn av förfarandet av avgörande betydelse. Faktum är att intresset för öppenhet i detta fall inte endast är nyfikenhet utan snarare en oro för integriteten för landets militärdomstol. Hela fallet är naturligtvis också av internationellt intresse, trots detta är det lite bevakning av hela detta ärende. USA har en betydande påverkan på många nationer så även Sverige, vi har starka relationer med landet och jag förvånar mig att vår rapportering är så bristfällig med tanke på vår roll för mänskliga rättigheter, mot att tortyr används och att ett system kan missbruka sina lagar till nackdel för enskilda individer.


Roland Lohr gen Stahl

Författare