Göteborgs universitet

Vad har humanister kommit fram till i år?

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 11:02 CET

Välkomna till Bokslut 2009. Humanistiska fakulteten presenterar årets i böcker publicerade forskning, torsdagen den 3 december kl 16.00.

En inbjudan till press, radio och tv till det första och årligen återkommande evenemanget "Bokslut. Humanistiska fakulteten presenterar årets i böcker publicerade forskning". Syftet är att informera allmänheten om humanistisk forskning och att göra humanistisk forskning vid Göteborgs universitet synlig.

Vid evenemanget tillhandahålls information om årets bokutgivning, och i en serie kortföreläsningar presenterar några av de berörda forskarna sina forskningsresultat. Ytterligare andra forskare kommer att publicera populärvetenskapliga artiklar på särskild plats i det nummer av nättidskriften Alba www.alba.nu, som utkommer den 17 december. Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, inviger kvällen.

För program och information om aktuell bokutgivning:
www.hum.gu.se/samverkan/popularvetenskap/Bokslut-2009

För mer information och bokning av intervjuer med de aktuella forskarna, kontakta:
Lena Ulrika Rudeke, Humanistiska fakulteten, e-post: lenaulrika.rudeke@lir.gu.se, mobil: 0706-08 31 46.


Ur programmet:

Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet. Susanne Dodillet, fil. dr. i idé- och lärdomshistoria.
Årets mest omdiskuterade avhandling handlar om två sätt att lagstifta kring prostitution och deras idéhistoria.

Familjeliv. Thomas Johansson, professor i socialpsykologi.
Det är inte längre självklart vad en ”familj” är. Kärnfamiljen förändras och det uppstår nya sätt att betrakta och ”göra” familj.

Islam in the Nordic and Baltic Countries. Göran Larsson, docent i religionsvetenskap.
Islam och muslimer beskrivs ofta som ett nytt inslag i Europas historia, trots att den muslimska närvaron har en lång historia i Norden. En introduktion till islams historia i de nordiska länderna samt fokus på Estland, Lettland, Litauen, Island och Färöarna.

Och mycket, mycket mer...

Välkomna!