Jämtlands Läns Landsting

Vad har Jämtlands län gemensamt med Mallorca?

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 10:42 CET

Generalförsamlingen för "Assembly of Europeen Regions" (förkortat AER) möttes under 2 dagar den 9-10 november i Palma de Mallorca för att diskutera regionala utvecklingsfrågor.

AER består av 270 regioner varav 14 svenska landsting. Jämtlands läns landsting är en av deltagarna

- Regionerna måste hålla ihop, säger landstingsstyrelsens ordförande Robert Uitto. Vi samarbetar i AER för erfarenhetsutbyte med andra regioner och för att driva länets frågor men vi arbetar också aktivt för att utveckla turismen, sjukvård för äldre och ungdomars deltagande i internationellt deltagande. Därför är det naturligt att också delta i generalförsamlingen för att knyta nya kontakter, avslutar Robert Uitto.

- Vi har idag etablerat kontakt med Opplands region i Norge för att arbeta tillsammans med landstingsutveckling, säger landstingsråd Thomas Andersson. Efter detta möte har vi förstått att Jämtland kommer att få förtroendet att arrangera flera viktiga konferenser. Jämtlands län har nämnts som ett gått exempel flera gånger under dessa två dagar , avslutar Thomas Andersson.

EU-kommissionär Danuta Hubner besökte idag konferensen. Hon betonade hur viktiga regionerna är för utvecklingen inom EU. Det betyder mycket för regionernas möjlighet att ta del av strukturfondsmedlen.


För mer information:
Robert Uitto tfn 070-629 13 84
Thomas Andersson tfn 070-609 00 78