Tedestrand coaching AB

Vad har "komplex" kirurgi, IKEA-möbler och psykologi gemensamt.

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 14:11 CET

Samtliga områden behöver en visuell överblick för att lösas effektivt - och rätt - röntgen för kirurgi, ritning för IKEA-möbeln och processkartan för psykologin.


Vad säger dina "tankemönster" när du läser detta? Tankemönster är kretslopp och kretslopp är ett av av universums starkaste krafter. Freud lade samtalet som grunden och det är den prägling våra tankemönster bär på. Jag frågar igen, vad säger dina tankemönster. Det logiska är solklart, hur löser människan komplexitet? Av vilken anledning skulle något område vara utanför denna generella regel? Är psykets problem komplexa?

Denna, som jag menar är den felande länken finns nu även inom psykologins område efter ett sekel av att vara vilse i misslyckandets värld. Priset är alltid högt, var inte ignorant när den felande länken visas, ge den en chans att komma igenom din prägling, Präglingen sitter hårt, du måste tillåta dig att släppa in den.

Vetenskapen har visat detta inom samtliga komplexa områden där människan idag når goda resultat. Uppgiften för vetenskapen är nu att göra detsamma för psykologin. 

Du som läser detta har en möjlighet att hjälpa till.

Du får möjlighet att hjälpa till att hjälpa alla människor och verksamheter som drabbas i tusental varje dag av psykisk ohälsa.


www.psykologiskorientering.se

info@psykologiskorientering.se

mobil: +46738108235


TERRÄNGEN ÄR INTE KARTAN!


NY GRUND - NYTT TÄNK - NYTT LIV