LightSpira

Vad har livet för mening nu?

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 10:01 CEST

Hur ska jag orka leva vidare? Den frågan ställde jag mig efter att min yngste son, Lasse, förolyckades i en motorcykelolycka år 2000. Jag arbetade då som personalchef inom näringslivet och brann för mitt arbete. Efter min förlust försvann en del av meningen med arbetet. Jag ville något annat. Med sorgen och saknaden efter Lasse växte en tillit som efterhand övergick i visshet att han fanns kvar, fastän i en annan dimension. Jag kunde kommunicera med honom och livet fick återigen glädje och stadga i en annan form. Jag slutade mitt arbete och utbildade mig som healer och medium och arbetar nu för att hjälpa människor som av olika skäl inte mår bra, eller de som är nyfikna på vad som döljer sig bakom vår materialistiska värld. Min bok handlar framförallt om kärlek, om kärleksrelationen mellan mig och Lasse bortom livet. En relation som gett mig en stark önskan att förmedla att livet fortsätter, men i en annan dimension.

  Inga fler tårar  

"Den här boken handlar om kärlek. Om kärleksrelationen mellan mor och son som går bortom det vi kallar livet. Därför är det en bok även om det vi kallar döden. Solveig har förlorat sin son efter en olycka men upptäcker efter hand att han inte är förlorad. Hon förmedlar, genom sitt mod att våga visa hur sårbar en människa kan vara, viktiga erfarenheter och för henne avgörande insikter. Hon integrerar slutligen förlusten och finner en ny och berikad tillvaro i sin och sonens återfunna relation där hon tagit steget vidare från aning till visshet.

Det är en berörande berättelse om hur hädangången och sörjande kommer varandra till undsättning och där modern, genom att till slut hitta sin borttappade son, hjälper honom att med sin röst bli hennes tröst. För de sörjande som inte skräms av dessa hisnande perspektiv har boken en möjlighet att bli en stor tillgång, liksom även för dem som i olika sammanhang möter människor i sorg."

ISBN: 978-91-86613-23-5
E-bok: 978-91-86613-24-2
Release datum: 2013-10-01


  Solveig Hasselkvist-Ax  

Solveig Hasselqvist-Ax har ett förflutet som personalchef inom näringslivet. Hon berättar att ”det bestående värdet från den tiden är främst möten med alla slags människor”. Det hon främst lyfter fram är mötena genom anställningsintervjuerna, där hon genom tillit till sin intuition vågade gå långt bortanför det hon blivit lärd. När hon fick frågan om vilken position hon hade blev inte svaret "jag är personalchef", utan "jag arbetar som personalchef", vilket var ett viktigt ställningstagande för henne. Att vara sig själv och inte den hon är i den yttre formen. Hon berättar att en tidigare chef beskrev henne som "den som skulle kunna samla människor i små askar och ta fram dem då och då och bara njuta". Hon har gått från den traditionella yrkesrollen till att numera verka som medium, healer och budbärare.

Redan innan Solveig förlorade sin yngste son Lasse i en olyckshändelse trodde hon på en värld bortanför den vi lever i. Genom sonens bortgång öppnade hon upp för kommunikation mellan världarna och hon upptäckte också efterhand att han inte är förlorad. Hon finner en ny och berikad tillvaro genom sin och sonens återfunna relation. Lasse är idag en av hennes vägledare. LightSpira is a messenger service for people who want to reach out with heartfelt and consciousness rising messages through books, internet and meeting spaces.