Nättidningen Payback / Payback Sverige

Vad har Polisen för belägg för bikerklubbarnas “kriminella status”- Inte ett skit! Del 22

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 15:29 CEST

Polisens samlade belägg för bikerkriminaliteten!

Nästa steg i artikelserien om det orättfärdiga och kring användandet av begreppet kriminella mc-gäng blir att granska polisväsendets hand. För går man ut med en attityd i media att i parti och minut häva ur sig stigmatiserande anklagelser gentemot bikerkollektivets klubbar har man självfallet mycket, mycket gott på fötterna, eller?

Ställda mot väggen är detta allt Polisen kan lägga fram!!!! Patetiskt!!

Polisen ställdes under 2010 mot väggen i Förvaltningsrätten mål nr 386-10, där Payback var juridiskt ombud, och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet ”kriminella mc-gäng”. Fallet avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens svar blev i Förvaltningsrätten:
“Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte 
använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt 
språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”. 

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten mål nr: 4450-10 försökte polismyndigheten med en ny variant: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx 
Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Återkallelsebeslutet 
ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs 
kriminalitet!

I ett helt annat fall angående en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde:
”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Källa: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.589003-bandidosboss-slipper-inte-fangelse

Tidigare skickade Payback Sverige ett Öppet brev till polisen i vilket vi frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektion blev:
Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet 
“outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det 
vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De 
brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion 
använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc 
som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rikskriminalen-svarar- 
paybackinklusivepaybacks-motkommentar-625990

Högintressant i sammanhanget är också att när Polisen i Norge under april 2014 försökte få Hells Angels MC till att vara en kriminell organisation i Oslo Tingsrätt underkände domstolen helt polisens påstående och fastslog i domen  följande:
Etter bevisføringen i vår sak synes Kripos i det materialet som bl.a. blir presentert overfor norske kommuner, å fremstille Hells Angels i Norge på en nærmest stigmatiserende måte uten noen form for kvalitetssikring av påstandene knyttet til organisasjonen.

Källa: Oslo Tingsrätt, målnummer: 13-176606MED-OTIR/08

Inte ett enda bevis har således polisen för bikerkriminaliteten!

Rikskriminalens underrättelsesektion, Svenskt polisväsendes specialistenhet på så kallad mc-brottslighet, medger således ännu en gång att de brukar begreppet kriminella mc-gäng – inte på grund av vare sig fakta, forskningsmässiga rön eller bevis – utan enbart utefter att begreppet är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av de brottsbekämpande myndigheterna!?

Ändå straffas en hel kultur med alla dess medlemmar!

Polisen har även i övrigt visat att de faktiskt inte har ett enda bevis för mc-klubbarnas kriminella status att hänföra till då de ställs mot väggen och tvingas presentera sina kort i en rättegångsförhandling. Och det är väl ändå ingen som inte tror att polisen skulle lägga fram varje bevis på bordet i en rättegång om de hade något att komma med!

Således är och förblir polisens kriminalisering av bikerklubbarna inte byggt på någonting annat än polisen upplevda behov av mer pengar och mer personal, och en hel kultur med alla dess medlemmar samt alla anhöriga och andra människor i och ikring bikerkulturen, dignar under förföljelser, trakasserier och den tunga bördan av en kriminaliserande stigmatisering!

Peter Schjerva för Payback Sverige (www.payback.name)

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name