Stockholms stad

Vad kostar arbetstidsförkortningen?

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 15:45 CEST

- Den rödgröna majoriteten menar i sin budget att man ska vara mindre i arbetet genom en arbetstidsförkortning eftersom det är så tungt att arbeta.
I stället för att verka för att det skall vara roligt att gå till jobbet väljer majoriteten att tala om att det är bättre att gå därifrån. En huvuduppgift borde vara att låta arbetstagarna få större möjlighet att påverka situationen på arbetsplatsen. Det säger Ewa Samuelsson,(kd)som efterfrågar kostnaden för arbetstidsförkortningen i en skrivelse till Personal och Kvalitets utskottet.

- Staden står inför stora rekryteringsbehov och behöver därför aktivt visa att våra arbetsplatser är både trivsamma och utvecklande. Med anledning av majoritetens budgetförslag om arbetstidsförkortning för alla inom äldreomsorgen i första hand och förskolan i andra hand vill jag att personalpolitiska avdelningen får i uppdrag att till utskottet återkomma med redovisning av
- hur många personer inom äldreomsorgen som behöver anställas för att täcka
arbetstidsförkortningen
- beräknad kostnad för dessa anställningar
- merkostnaden för staden dvs mellanskillnaden mellan heltidslönen och faktisk arbetstid för dem som beviljas förkortad arbetstid

- Stadens medarbetare skall på sina arbetsplatser ha möjlighet till delaktighet, veta att de kan påverka sin arbetssituation och så långt möjligt också påverka sina arbetstider. Stockholm stad har ett stort ansvar som arbetsgivare att verka för attraktiva arbetsplatser där arbetsmiljön både fysiskt och psykiskt står i fokus. Det skall kännas roligt att gå till jobbet. Det är där politikens fokus bör ligga, inte på en dyrbar arbetstidsförkortning avslutar Ewa Samuelsson.

Ewa Samuelsson, Telefon: 070 - 472 99 07