Hassela Helpline

Vad önskar Du som anhörig till en missbrukare i julklapp?

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 07:30 CET

Hassela Helplines nya hemsida finns nu tillgänglig för allmänheten. Med lättare tillgänglighet och utökade funktioner hoppas Hassela Helpline kunna nå ut till fler anhöriga till ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet och föra hjälpen närmare. Dessutom står en julklapp och väntar med välbehövt innehåll för den som behöver råd och stöd angående ungdomar.

Missbruksrelaterade problem ökar i Sverige. Fokus i behandling har flyttats från anledningar till missbruk till vad man kan göra åt det. Socialstyrelsen anser att det är viktigt med tidiga insatser för personer med lindrigare missbruksproblem.

Forskning visar att personer ofta är tveksamma till att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och bland annat där av fyller Hassela Helpline en viktig funktion för både anhöriga till unga missbrukare och för ungdomarna själva. Behovet av att på ett enkelt sätt kunna få kontakt med erfaren personal växer.

– Betydelsen av att få vara anonym är viktigt för många. Att ha någon form av missbruk i familjen anses ofta skamligt och man har svårt att prata med någon i sin närhet. Jag tror att somliga kommer att känna sig ännu tryggare när det snart även går att chatta med oss. Sara volontär/praktikant

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.