Eskilstuna kommun

Vad ska den nya gång- och cykelbron i Munktellstaden heta?

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2015 08:00 CEST

Eskilstunaån kommer att få en ny gång- och cykelbro 2016. Bron byggs mellan Stenmansgatan och John Engellaus gata för att knyta samman Munktellstaden med södra sidan av ån och göra det enklare att gå och cykla till Munktellområdet. Nu vill namnberedningen för Eskilstuna kommun få hjälp med förslag på vad bron ska heta. Det går att lämna in förslag både digitalt på eskilstuna.se/bronamn och på plats i Munktellstaden på Science Park fram till den 10 september. Därefter tar namnberedningen över arbetet och beslut fattas av stadsbyggnadsnämnden senare under hösten i samband med byggstart.

I morgon lördag den 8 augusti finns personal från kommunen på plats på Munktellkalaset för att berätta mer om utvecklingen i Munktellstaden och ta emot namnförslag på nya bron. Välkommen till Science Park klockan 11.00-14.30.

Läs mer om den nya bron och upprustningen av stadsmiljön i Munktellstaden: https://www.eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering-och-byggande/Projekt/Munktellstaden/Stadsmiljoprojekt-i-Munktellstaden/

---------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar om namnfrågan kontakta Eskilstuna kommun Micaela Lindborg GIS-ingenjör telefon 073-733 39 39. För övriga frågor om stadsmiljön kontakta Erik Pahlbäck, projekteringsledare, telefon 016-710 28 52

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.