Tjänstemannaförbundet HTF

Vad ska Sveriges nyaste fackförbund heta?

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:29 CET

Nu inbjuder HTF och Sif sina 520 000 medlemmar till en utmaning i kreativitet. Vad ska Sveriges nyaste och största fackförbund för tjänstemän i det privata näringslivet heta?

Om HTFs och Sifs kongresser säger ja i höst föds det nya förbundet den 1 januari 2008. Självklart måste den nyfödda få ett namn som passar och som ger en träffande bild av hur ett framtida mål med livet kan se ut.

Därför inbjuder HTF och Sif sina medlemmar, förtroendevalda och anställda till att delta i det viktiga arbetet att ge förbundet ett namn. En särskild sida har just öppnats på förbundens webbar www.htf.se och www.sif.se. Där finns det två veckor framåt möjlighet att lämna sitt namnförslag.

Den som går in på sidan möts först av en kort bakgrundstext om planerna på samgående och de förslag som finns om vad det nya förbundet ska inrikta sitt arbete på. Där finns också som vägledning några exempel på krav som helt eller delvis bör ställas på nytt namn.
Besökaren kan därefter lämna sitt namnförslag och en motivering till varför just detta namn är lämpligt.

Den 12-14 juni fattar HTFs och Sifs förbundsstyrelser beslut om det underlag som ska skickas ut till ombuden vid kongresserna den 1-5 oktober. Vid junisammanträdet kommer förbundsstyrelserna också att fatta beslut om namnförslag på det nya förbundet och hur förbundets logga ska se ut.

För mer information:
Louise Gerdemo Holmgren, presschef Sif, tel. 08-508 979 68, 070-549 79 78
Maria Mirsch, pressekreterare HTF, tel. 08-737 82 68, 070-668 90 42