Institutet för Medicinsk Rätt AB, IMR

Vad skall dokumenteras vid tvångspsykiatrisk vård?

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 15:49 CEST

Socialstyrelsen har inom ramen för sin tillsynsverksamhet av den psykiatriska tvångsvården uppmärksammat vissa brister ifråga om dokumentationen. Förutom de krav som gäller för all hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt bl.a. patientdatalagen gäller för den psykiatriska tvångsvården alldeles särskilda krav.

I syfte att underlätta de nödvändiga förbättringarna som måste göras anordnar vi en extra kursdag och med fokus på den psykiatriska tvångsvården.

Kursen är avsedd för ledningsansvariga (verksamhetschef och chefsöverläkare), journalföringsskyldiga och övriga som gör journalanteckningar och inte minst för läkarsekreterare och medicinska sekreterare som hanterar journaler m.m.

Under studiedagen kommer bland annat följande frågor att behandlas

Vad menas med och innebär det att ha ett medicinskt yrkesansvar?

Varför blir det straffansvar ibland och inte alltid disciplinansvar?

Hur många "prickar" får man ha innan en legitimation kan dras in?

Vad innebär det att vara legitimerad yrkesutövare?

Är det reglerad vem som får göra vad i medicinsk verksamhet?

Vilka rättigheter har en patient - och närstående?

Vem är skyldig att skriva journal och vem får läsa?

Praktisk information

Du är välkommen till Lidingö Stadshus, Lidingö Centrum.

Vi inleder med välkomstkaffe och registrering från kl. 09:30. Vi börjar kl. 10:00 och avslutar kl. 15:00 med avbrott för lunch kl. 12:00 - 13:00.

Avgiften är 2.995 kr (exkl moms) och inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch och viss dokumentation. Är du eller enheten abonnent på vår juridiska support lämnar vi 10% rabatt på avgiften.

Föreläsare är Ulf H Fröberg, chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB.

Läs om oss och anmäl dig på www.imrab.se