Göteborgs kyrkliga stadsmission

Vad skulle du säga om alla lyssnade?

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 15:48 CEST

Det är frågan som Göteborgs Stadsmissions scenkonstverksamhet RÖST ställer till människor i Göteborg. Av svaren skapar de teater, musik och dans. RÖSTs repetitioner är öppna och välkomnar alla oavsett bakgrund och livssituation.

Den 15 maj intar ensemblen scenen på Göteborgs Stadsmuseum. Kvällens föreställning bygger på berättelser från området Rosenlund i Göteborg. Berättelserna har samlats in i samarbete med Göteborg berättar, som är en av jubileumssatsningarna inför Göteborgs 400-årsjubileum, samt studieförbundet Sensus.

Regi och musik: Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson
Tid: Söndag 15 maj klockan 18.00
Plats: Wallenstamssalen, Göteborgs stadsmuseum.
Fri entré! Först till kvarn.

Läs mer på www.omallalyssnade.com

Varmt välkommen till en kväll där alla röster blir hörda!

If everyone was listening, what would you say?

That’s the question that Gothenburg City Mission stage performance group RÖST asks the people living in Gothenburg. Of all the answers they collect, they create theater, music and dance. The rehearsals of RÖST are open and welcome everyone regardless of background or circumstance in life.

The 15th of May the ensemble performes on stage at Museum of Gothenburg. The show for the night is made out of stories told at the Gothenburg city area Rosenlund. The stories have been collected together with ’Göteborg berättar’, which is part of the 400 year anniversery celebration of the city Gothenburg, and studieförbundet Sensus.

Direction and music: Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson
Date: 15th of May at 6 pm.
Place: Wallenstamssalen, Göteborgs stadsmuseum.
Free entrance! The early bird catches the worm.

Read more at www.omallalyssnade.com

Welcome to a night where all voices are being Heard!