Västerbottens museum

Vad sparas från samtiden i museerna?

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 15:51 CET

Frågan ska diskuteras under två dagar denna vecka, då nätverket DOSS, Dokumentation av samtida Sverige, träffas på Västerbottens museum i Umeå. Museipersonal från hela landet deltar och kanske är årets seminarium hetare och mer aktuellt än på många år, efter årets stormiga museidebatt.

Det nationella museinätverket DOSS – Dokumentation av samtida Sverige, håller sitt höstmöte i Umeå onsdag och torsdag 23–24 november. Utgångspunkt är museernas uppdrag att dokumentera samtiden och det demokratiska samtalet – ”Vem äger framtiden och vem äger historien?”.

En av huvudtalarna är Eric Fugeläng, chefsanalytiker på Riksutställningar. Han menar att samtidsdokumentation är oerhört intressant då det ligger mitt i skärningspunkten för museets uppdrag, både som förvaltare och skapare av kulturarv.

– Vi vet att vad vi historiskt har valt att dokumentera och samla i stor utsträckning påverkar vår världsbild idag, och samma sak kommer sannolikt att gälla även för framtiden. Det vi väljer att dokumentera och sättet vi gör det på kommer därför att påverka vad vi imorgon definierar som kulturarv och vår uppfattning om oss själva och vår historia.

Åsa Stenström, etnolog och avdelningschef på Västerbottens museum, är ordförande i nätverket och ser träffen som ett utmärkt tillfälle att belysa aktuella frågor.

– Vilka röster som samlas i museerna är en otroligt viktig fråga. Det handlar om inkludering och demokrati. Det vi samlar i dag blir morgondagens sanningar. Vid årets höstmöte sätter vi därför fokus på frågor om vilken roll samtidsdokumentation har för att bidra till mer inkluderande och demokratiska museer. Många goda och inspirerande exempel från olika delar av Sverige, samt från Nederländerna, kommer att lyftas under de kommande två dagarna.

Media inbjuds att träffa representanter för seminariet, onsdag kl 10.00 på Västerbottens museum.

KONTAKT: Åsa Stenström, asa.stenstrom@vbm.se, 070-380 11 56

MER OM KONFERENSEN: I inbjudan som gick ut tidigare i höst till föredragshållare, s k call for paper, så formulerades seminariets ambition så här:

"I en tid då frågor om representation, mångfald, mod och demokrati står högt på museernas agendor har samtidsdokumentation en stor och viktig roll. Vilka röster finns redan på museerna, vilka hörs inte alls? Hur kan samtidsdokumentation bidra till demokratiska samlingar, på riktigt? Hur arbetar vi med intersektionella och inkluderande perspektiv inom samtidsdokumentation och hur bör vi arbeta? Vilka särskilda krav ställer dessa perspektiv på oss beträffande sådant som till exempel nya kompetenser, rutiner och etiska avvägningar? Vid årets höstmöte sätter DOSS fokus på frågor om vilken roll samtidsdokumentation har för att bidra till mer demokratiska och inkluderande museer. Höstmötet kommer att blanda föreläsningar kring museihistoria, minoritetsperspektiv och normer med exempel från pågående eller avslutade samtidsdokumentationer från Museisverige."

Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profilområden är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!