Institutet för Medicinsk Rätt AB, IMR

Vad svarar du som vårdlärare på medicinrättsliga frågor?

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 16:03 CEST

Det medicinrättsliga regelverket är numera omfattande. Inte alltid enkelt att förstå. Skyldigheter och rättigheter är blandade i författningar av olika slag och styrka. Detta till trots är det envars skyldighet att hålla sig a jour. Är du tillräckligt påläst?

Som vårdlärare kan du på olika sätt och i olika sammanhang möta frågor från de studerande som rör det medicinrättsliga regelverket och dess bestämmelser. Till underlättande av detta ditt arbete bjuder vi in till en studiedag. Vill du ha vårt stöd?

Under studiedagen kommer bland annat följande frågor att behandlas

Vad menas med och innebär det att ha ett medicinskt yrkesansvar?

Varför blir det straffansvar ibland och inte alltid disciplinansvar?

Hur många "prickar" får man ha innan en legitimation kan dras in?

Vad innebär det att vara legitimerad yrkesutövare?

Är det reglerad vem som får göra vad i medicinsk verksamhet?

Vilka rättigheter har en patient - och närstående?

Vem är skyldig att skriva journal och vem får läsa?

Praktisk information

Kursen hålls i Stockholm.

Vi inleder med välkomstkaffe och registrering från kl. 09:30. Vi börjar kl. 10:00 och avslutar kl. 15:00 med avbrott för lunch kl. 12:00 - 13:00.

Avgiften är 1.995 kr (exkl moms) och inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch och viss dokumentation. Är du eller enheten abonnent på vår juridiska support lämnar vi 10% rabatt på avgiften.

Föreläsare är Ulf H Fröberg, chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB.

Läs om oss och anmäl dig på www.imrab.se