FORCE Technology Sweden AB

Tre delar som svetsande företag bör känna till

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 07:00 CET

Av Tomas Tränkner, ttr@force.se

För att vara konkurrenskraftig och möta dagens krav måste svetsande företag ha vissa grundläggande kunskaper om svetsstandarder och certifieringar, allt från svetsarprövningar till certifiering av kvalitetssystem.

Det viktigaste är dock att ha ett kvalitetssystem för svetsning. Standarden ISO 3834 utgör grunden för detta och anger kvalitetskrav för tillverkning av svetsade produkter och konstruktioner. ISO 3834 ingår i regelverk för byggbranschen (EN 1090), tryckbärande anordningar (PED), Trafikverket (BVS 524.20) och inom kärnkraften. Det finns mer än trettio standarder som kräver ISO 3834. Många företag väljer att certifiera sig enligt ISO 3834, vilket betyder att ett certifieringsorgan gör en värdering och dokumentation av att standardens krav är uppfyllda och efterlevs. Andra väljer att endast leva efter standarden utan certifiering. För de flesta svetsande företag är det tre centrala delar i verksamheten att hålla koll på:

 • tillsyn vid svetsning,
 • procedurkvalificering
 • svetsarprövning

Tillsyn vid svetsning omfattar all svetsning och svetsanknuten verksamhet, före, under och efter svetsning. Detta beskrivs i standarden ISO 14731. Där ingår även svetsansvarig som ”person som är ansvarig och kompetent att utföra tillsyn vid svetsning”. I vissa fall finns krav på att svetsansvarig har en viss utbildning (IWS, IWT eller IWE). Tillsynen omfattar i praktiken allt; att procedurer är kvalificerade, att personal har rätt kompetens, kontroll genom övervakning och bedömning. I förekommande fall utförs mätning eller provning med kompetent kontroll- och provningspersonal. Personal som utför oförstörande provning skall vara kvalificerade enligt ISO 9712 (principer för kvalificering och certifiering av ofp-tekniker). Allt som svetsas skall kontrolleras visuellt av svetsaren t.ex. enligt ISO 5817.

Svetsprocedurer kvalificeras för att verifiera ett svetsförbands egenskaper där bl.a. svetsmetod och tillsatsmaterial definieras. Detta gäller för normala och omfattande kvalitetskrav enligt ISO 3834. Det är alltid det svetsande företaget som ansvarar för kvalificeringen av en svetsprocedur. Kvalificeringen skall övervakas av en granskare, som kan vara ett tredjepartsorgan. Procedurkvalificeringen kan göras på olika sätt enligt nedan:

 • EN ISO 15610 Provat tillsatsmaterial
  Används för enkla material som är lättsvetsade metallurgiskt. Data hämtas från katalogvärden utan att lägga en egen svetsprocedur.
 • EN ISO 15611 Tidigare erfarenhet
  WPQR skapas från andra regelverk med tidigare gjorda kvalificeringar.
 • EN ISO 15612 Standardsvetsprocedur
  Data lånas från en existerande procedur enligt ISO 15614. Gäller endast vissa materialklasser. Svetsansvarig skall vara IWS-utbildad eller ha motsvarande kompetens. Det skall finnas ett kvalitetssystem. Denna procedurkvalificering har fått ökad popularitet på grund nya regler inom byggbranschen.
 • EN ISO 15613 Utfallssvetsprov
  Icke standardiserat prov, kvalificeringen gör enligt verkliga förhållanden.
 • EN ISO 15614 Standardiserat prov
  Ett standardiserat procedurprov utförs.

En svetsprocedurkontroll börjar med att en preliminär WPS (pWPS) upprättas enligt ISO 15609. Ett provstycke svetsas upp under övervakning av en granskare (kan vara tredjepartsorgan) som mäter och noterar alla svetsparametrar. Sedan skickas provstycket på analys (förstörande och icke förstörande provning) t.ex. hos ett ackrediterat labb. Resultaten rapporteras sedan i ett protokoll från kvalificeringen, WPQR. Från detta dokument kan sedan kvalificerade svetsdatablad, WPS’er, upprättas.

Svetsarprövning
Alla svetsare och svetsoperatörer måste på något sätt verifiera sin yrkesskicklighet. Det kan göras enligt EN 287/ISO 9606 (EN 1418/ISO 14732 för operatörer) med en kompetent granskare, som kan vara intern eller ett tredjepartsorgan. Personcertifieringen görs genom en svetsarprövning som utförs enligt en WPS. Certifikatet är personligt och gäller i två år under vissa förutsättningar. Allt fler branscher har gått över till svetsarprövning enligt EN 287/ISO 9606 t.ex. Arbetsmiljöverket, Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket.

Utrustningar måste kalibreras, verifieras och valideras för en säker svetsprocess. Detta kan göras enligt EN 50504 eller ISO 17662. Det krävs särskilda kunskaper, specialutrustning och god utrustningskännedom för detta. Man måste kunna bedöma kvaliteten i tillverkningen vad gäller diskontinuiter och formavvikelser. Detta kan göras genom att hänvisa till kvalitetsklasser i enligt SS ISO 5817. På så sätt säkerställs också spårbarhet för kraven på svetsförbandet.

Det är mycket att sätta sig in i vad gäller certifiering och kravbild inom svetsande verksamhet. En framgångsfaktor är att ha en kompetent svetsansvarig.

Tips för att få koll på sin svetsverksamhet:

 • Gå en kurs i svetssakkunnig
 • Skicka personal på Elmia Svets i maj 2014
 • Läs branschtidningar om svetsning
 • Gå på seminarier som branschföretag bjuder in till
 • Skaffa ett kontaktnät
 • Bli medlem i Svetskommissionen och delta i arbetsgrupper och arrangemang
 • Tag hjälp av experter
 • Länktips; www.svets.se, www.certifiering.nu

FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling. Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.