Åsiktsregistrering.nu

Vad tycker du om politiker som bloggar?

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:17 CEST

Som en del i vår verksamhet att följa den politiska opinionsbildningen på nätet kommer vi regelbundet att anordna enkäter i frågor som relaterar till politik på Internet.

Åsiktsregistrering.nu vill naturligtvis veta vad du tycker. Du är därför varmt välkommen att dela med dig av dina åsikter genom att fylla i vår enkät. Just nu vill vi veta vad du anser om politiska bloggar.

Besök http://www.åsiktsregistrering.nu/enkat/ och dela med dig av dina synpunkter.

Enkäten relaterar till rapporten"Svenska politiker i bloggosfären: en analys av bloggande riksdagsledamöter och statsråd". Rapporten är författad av omvärldsanalytikern David Lerdell och redovisar en kartläggning över hur utbrett bloggandet är bland svenska riksdagsledamöter och statsråd, samt vad som utmärker de bloggande politikerna i termer av ålder, kön, partitillhörighet, utbildningsnivå, geografisk representation och civil yrkestillhörighet.

Rapporten kan laddas ned här.

För närvarande handlar det om 87 bloggande riksdagsledamöter och statsråd, vilka kan karaktäriseras på följande sätt:


  • Genomsnittsålder: 45 år (51 år för ickebloggare)

  • Kvinnor: 49,5 % (46 % för ickebloggare)

  • Män: 50,5 % (54 % för ickebloggare)

  • Utbildningsbakgrund: 30 (34%) ledamöter och statsråd någon form av högre utbildning.

  • Regional representation: 31 (36%) ledamöter kommer från någon av storstadsregionerna (Malmö, Göteborg, Stockholm).

Om Åsiktsregistrering.nu

Bevakningsplattformen Åsiktsregistrering.nu är ett samarbete mellan Lerdell Investigations AB och Intelliwell AB, som syftar till att stödja kunder med rådgivning och analys av den politiska kartan och dess utveckling.

Följ registreringen på Åsiktsregistrering.nu.

Om Intelliwell

Intelliwell utvecklar bevakningssystem för webben.

Med avancerad metodik för inhämtning och analys av information åstadkommer Intelliwell mycket hög kvalitet i bevakningsresultatet. Intelliwells erfarenhet och kompetens rörande verksamhetsstyrning, informationsanalys och teknisk utveckling har paketerats i informationstjänsterna.

Genom att systematiskt fånga individuella träffresultat skapas högkvalitativa och kostnadseffektiva beslutsunderlag som är skräddarsydda för ändamålet.

Besök Intelliwells webbsida www.intelliwell.se eller ring 08-618 76 10 för mer information om Åsiktsregistrering.nu och Intelliwells verksamhet.

Om Lerdell Investigations

Lerdell Investigations bedriver strategisk omvärldsbevakning, med fokus på den källa som ökar mest i betydelse - Internet.

Lerdell Investigations har sitt ursprung i den forskning som grundaren och ägaren David Lerdell bedrivit om Internet ur ett omvärldsperspektiv, bland annat vid Handelshögskolan i Stockholm.

David driver även den interaktiva tankesmedjan Forum Internet som syftar till att skapa och sprida kunskap om Internet som en del av det omgivande samhället.

Besök Lerdell Investigations hemsida www.lerdell.com eller ring 08-55 11 55 77 för mer information om Åsiktsregistrering.nu och Lerdell Investigations verksamhet.