Avesta kommun

Vad tycker företagen om Avesta kommuns service?

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 07:33 CET

Det vill förtroendevalda och tjänstemän i Avesta kommun gärna veta. Därför deltar Avesta
kommun i Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Nästan 200 kommuner deltar i årets undersökning.

– Vi vill veta vad företagarna som varit i kontakt med
oss tycker om servicen, säger Anders Friberg. kommundirektör. Genom
undersökningen kommer vi att få besked från företagarna om vad de är nöjda med
och vad de tycker vi behöver bli bättre på.

-  Genom att delta i en undersökning tillsammans med många
andra kommuner, kan vi också jämföra oss med hur andra kommuners företag
uppfattar servicen.

Ett bra näringslivsklimat är av stor vikt för kommunen, och är något som kommunen har arbetat med i flera år. I Avesta kommuns utvecklingsprojekt Avesta 2020 är arbetet med olika former av näringslivsservice viktiga delar.

– Om företagen trivs och är framgångsrika här skapas fler arbetstillfällen. Vi ska vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa, fortsätter Anders Friberg.

-  Målet är att Avesta ska ha 25 000 invånare år 2020.

Det är andra gången som SKL genomför undersökningen Insikt. Avesta Kommun är dock med för första gången.

– Det är viktigt att företagarna tar tid sig att besvara enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre kvalitet för undersökningen. Resultaten kommer att utgöra ett värdefullt underlag för kommunerna i deras arbete för en effektivare myndighetsutövning gentemot företagare, menar Jan Torége, ansvarig för mätningen på SKL.

Fakta om undersökningen:

En enkät skickas ut till företagare som under 2012 varit i kontakt med en eller flera kommuner inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Över 60 000 företag i Sverige kommer att få möjlighet att svara på enkäten och resultaten beräknas vara klara i början av juni.

Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen bara en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

Förutom Avesta Kommun här i Dalarnas län deltar ytterligare fem kommuner från länet.

Presskontakt

Anders Friberg
Kommundirektör, Avesta kommun
Tel: 0226-64 50 02
E-post: anders.friberg@avesta.se


När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.