Bodens kommun

Vad tycker företagen om kommunens service?

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 10:22 CET

Det vill kommunstyrelsen gärna veta. Därför har vi valt att ansluta oss till Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Nästan 200 kommuner deltar i årets undersökning.

– Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker om servicen, berättar Håkan Hansi. Genom undersökningen kommer vi att få besked från företagarna om vad de är nöjda med och vad de tycker att vi behöver bli bättre på.

Ett bra näringslivsklimat är av största vikt för kommunen.

– Om företagen trivs och är framgångsrika här skapas fler arbetstillfällen, vi ska vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa, fortsätter Håkan Hansi. Men det är också viktigt att komma ihåg att myndighetsutövning styrs av lagar och det gör att det ibland kan bli motsatta uppfattningar och då måste lagarna gälla. Däremot ska en företagare bli bra bemött även om man inte alltid får som man vill i det enskilda ärendet.

Det är andra gången som SKL genomför undersökningen Insikt. År 2011 gav företagarna kommunerna godkänt i betyg, men variationerna var stora. Det fanns kommuner som fick bra betyg, men också kommuner som behöver bli bättre.

– Det är viktigt att företagarna tar sig tid att besvara enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre kvalitet för undersökningen. Resultaten kommer att utgöra ett värdefullt underlag för kommunerna i deras arbete för en effektivare myndighetsutövning gentemot företagare, menar Jan Torége, ansvarig för mätningen på SKL.

Fakta om undersökningen:
En enkät skickas ut till företagare som under 2012 varit i kontakt med en eller flera kommuner inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Den börjar skickas ut den 25 februari.

Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Över 60 000 företag i Sverige kommer att få möjlighet att svara på enkäten och resultaten beräknas vara klara i början av juni.

Skillnaden mellan denna mätning och andra undersökningar om företagslkimat är flera. Dels behandlar mätningen bara en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

Kontaktperson: Kommunchef Håkan Hansi
E-post: Hakan.Hansi@boden.se
Telefon: 070-292 94 41