Bengtsfors kommun

Vad tycker företagen om kommunens service?

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 16:14 CET

Det vill kommunstyrelsen gärna veta. Därför har man valt att ansluta sig till Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Nästan 200 kommuner deltar i årets undersökning.

– Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker om servicen, berättar kommunchef Solveig Andersson. Genom undersökningen kommer vi att få besked från företagarna om vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på.

Ett bra näringslivsklimat är av största vikt för kommunen.

Det är andra gången som SKL genomför undersökningen Insikt. År 2011 gav företagarna kommunerna godkänt i betyg, men variationerna var stora. Det fanns kommuner som fick bra betyg, men också kommuner som behöver bli bättre.

– Det är viktigt att företagarna tar sig tid att besvara enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre kvalitet för undersökningen. Resultaten kommer att utgöra ett värdefullt underlag för kommunerna i deras arbete för en effektivare myndighetsutövning gentemot företagare, menar Jan Torége, ansvarig för mätningen på SKL.

Fakta om undersökningen:

En enkät skickas ut till företagare som under 2012 varit i kontakt med en eller flera kommuner inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Över 60 000 företag i Sverige kommer att få möjlighet att svara på enkäten och resultaten beräknas vara klara i början av juni.

Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen bara en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av kommuninformatör Sofia Magnusson, 0531-526003.

För Bengtsfors kommun

Sofia Magnusson

Med Dalslands Kanal som ett pärlband igenom ligger Bengtsfors kommun - en del av Dalsland! Här bor knappt 10 000 människor. Kommunens yta är 890 kvadratkilometer vilket innebär 11 invånare per kvadratkilometer. Kommunen är mest känd för sina natursköna omgivningar och Dalsland Kanot Maraton+ som är Sveriges största kanotlopp. Bengtsfors präglas också av en lång tradition inom konst och hantverk.