STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Vad tycker Gud om funkisar?

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:21 CET

Hos den kristna kyrkan finns tanken om arvssynd, medan den inte förekommer inom islam överhuvudtaget. I Toran finns krav på tillgänglighet. Och Gud kan faktiskt vara en allvetande, fullkomlig och oändligt god funkis, skriver Herman Grafström i det senaste numret av Stiletten, tema Religion.

Frågan om arvsynd handlar inte bara om vad som står i bibeln menar Christer Nordin, docent i religionshistoria vid Stockholms universitet, i en artikel av Annika Taesler.

- I många kristna kretsar har man försökt dölja handikappade långt in på 1900-talet, säger Christer Nordin.

Isak Nachman, rabbin och verksam inom den Judiska församlingen i Stockholm, som intervjuas av Sari Nykvist, menar att Toran snarast kräver tillgänglighet:

- Om jag misstänker att en person har ett funktionshinder och att det blir lättare för honom att komma på besök till mig om jag till exempel tar bort trappan, då är det min plikt att göra det.

I Stiletten nr 4 2009 kan du även läsa om dagiset som inkluderar, bistånd utan predikan och vägen ut ur dyslexin. Ladda ner tidningen här: http://www.stil.se/default.asp?headId=4&subId=52&pId=114

Eller mejla marian.bergroth@stil.se om du vill ha en papperstidning.

Stiletten är Sveriges bästa cross disability-tidning. Läs spännande artiklar och reportage om assistans, diskriminering och tillgänglighet. Alltid med inifrån-perspektiv.