Svenskt Näringsliv

Vad tycker LO om elektrikernas konflikt?

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2003 14:59 CEST

Svenskt Näringsliv begär snarast ett möte med LO:s ledning, detta med
anledning av Svenska Elektrikerförbundets utökade konfliktvarsel.

Ett av Svenska Elektrikerförbundets (SEF) krav är att ensidigt få utdöma
löneökningar på 25 procent och en extra semesterdag per månad om det
lokala facket anser att arbetsförhållandena är pressade. Med anledning
av dessa lika ovanliga som orimliga krav begär Svenskt Näringsliv ett
möte med LO:s ledning så snart som möjligt.

- Vi vill veta om LO ställer sig bakom en strejk vars motiv är
politiskt, att ifrågasätta en allmänt accepterad rätt för arbetsgivaren
att bestämma över verksamheten, säger Jan-Peter Duker, vice VD i Svenskt
Näringsliv.

Svenskt Näringsliv vill också höra vad LO anser om följderna för
lönebildningen av SEF:s krav. Förutom att rätten att leda arbetet
åsidosätts utmanar SEF principen att de utlandskonkurrerande
branschernas förutsättningar ska bilda utgångspunkt för lönebildningen.

- Våra arbetsgivareförbund och berörda medlemsföretag har reagerat
starkt både på motiven för och effekterna av SEF:s konflikt, avslutar
Jan-Peter Duker. Vi måste nu få veta var LO står, inte minst med tanke
på den ordinarie avtalsrörelse som snart börjar.

För mer information kontakta,
Jan-Peter Duker, vice VD, tfn 08-553 430 12 / 0705-83 42 72
Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 10