Stockholms Läns Landsting

Vad tycker patienterna om vården?

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 14:54 CET

Patientnämnden i Stockholms län presenterar sin årsrapport för 2009

Tid: Fredagen den 26 februari, kl 11.00
Plats: Patientnämndens förvaltning, Hornsgatan 15, Stockholm

Patientnämnden i Stockholms län är ett från vården fristående organ som utreder klagomål och försöker hjälpa patienter att komma vidare i vårdprocessen. Nämnden och dess förvaltning har ett omfattande förebyggande arbete, och har hand om frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt folktandvården och privata tandhygienister.

Årsrapporten beskriver en mängd olika frågeställningar som i många fall har lett till konkreta förbättringar i rutiner, bemötande och omhändertagende. Rapporten beskriver också en del trender, som gör det möjligt att jämföra vilka problem, synpunkter och förslag som engagerar patienterna i Stockholms län.

Välkommen!


Kontakt:
Anders Fridell, presschef Stockholms läns landsting, 070-737 42 02