Forshaga kommun

Vad tycker ungdomar om Forshaga?

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:01 CET

Hur är det egentligen att vara ung i Forshaga kommun? Är man trygg i Dejeskolans högstadium? Saknar Forshagaakademins elever något att göra på sin fritid? Hur mycket mobbing och främlingsfientlighet upplever högstadieeleverna på Centralskolan? Hur är de ställt med hälsan hos kommunens ungdomar? Förekommer det droger redan på högstadiet? Vad vill kommunens 15-åringar göra om 10 år? Kan ungdomar vara med och bestämma i kommunen?

Svaren på dessa frågor och mååååånga andra finner du i LUPP-rapporten som presenterades i november 2006. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Kommunens högstadieungdomar samt eleverna på Forshagaakademin har besvarat den omfattande enkäten, som innehåller frågor om familj, boende, hälsa, fritid, skola, framtid, arbete, politik, trygghet och inflytande. Forshaga kommun har genom enkäten fått en enorm kunskapsbank och funderar som bäst på hur man ska arbeta vidare med materialet. Vill du se vad ungdomarna svarat?
Ladda hem rapporten! (pdf-fil): http://www.forshaga.se/portal031003/webfiles.nsf/(lookup)/Lupprapport%202006/$file/Lupprapport%202006.pdf