Läkare för Miljön

VAD VET VI OM NANOPARTIKLAR, NANOMEDICIN OCH MILJÖ?

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 21:12 CET

Detta var temat för en caféafton på Ekocentrum i Göteborg den 22 februari.

Moderator var Mats Sandberg, miljösamordnade på Sahlgrenska akademin. Sofia Svedhem från Chalmers talade om nanopartiklar med medicinsk anknytning, möjligheter och utmaningar. Caroline Jonsson, Göteborgs universitet, arbetar med miljönanokemi och talade om naturliga och av människan tillverkade nanopartiklar och miljöaspekter.

Efter föredragen blev det en livlig diskussion. Att nanotekniken innebär stora möjligheter framgick klart men det finns en oro för att effekterna på natur och människa ska visa sig bli ett högt pris. Att ”onödiga” nanoprodukter bör bort från marknaden var många eniga om men hur? Det borde inte ligga på konsumenten att behöva fråga om strumporna innehåller silver. Myndigheterna vill ha siffror på farligheten innan de agerar men de flesta tyckte att försiktighetsprincipen borde gälla.

Läs referatet!


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se