Centerpartiet Kronoberg

Vad vill Alvesta Alternativet egentligen?

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 00:45 CEST

Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att Alvesta Alternativet inte vill se en utveckling i Vislanda när nu äntligen både kommun, region och stat satsar flera miljoner kronor på orten i form av tågtrafik. Denna gemensamma satsning tror jag blir en viktig kugge i Vislandas framtida utveckling både som boendeort och arbetsort. Men om ovannämnda parti får som de vill kommer andra viktiga kuggar i samhället att utarmas eller rent av att läggas ned. Det jag främst tänker på är att Alvesta Alternativet går till val på att lägga ned högstadiet i både Vislanda och Moheda och flytta all 7-9 verksamhet till gymnasieskolan i Alvesta.

Argument som förts fram i debatten är att kvaliteten skulle vara sämre på dessa mindre F-9 skolor. Detta är något som är en direkt lögn. Ytterligare ett argument som Alvesta Alternativet fört fram är behovet att fylla tomma lokaler på gymnasieskolan i Alvesta. För det första undrar jag om de räknat med att Allbo Lärcenter finns i just dessa lokaler vilka har haft en kraftig expansion de senaste åren. För det andra vad har de tänkt göra med de tomma klassrummen som blir i Vislanda? Min fråga till Lars-Olof Franzen, är det bättre med tomma lokaler i Vislanda än i Alvesta?

Alvesta Alternativet påstår sig vara intresserade av Alvesta kommuns ekonomi och sätter det i centrum. Jag delar givetvis deras uppfattning om att det är viktigt för en kommun att ha en stabil ekonomi som klarar av de saker som kommunmedborgaren eftersöker, men vägen till en stabil och trygg ekonomi varierar kraftigt. Enligt mig finns två vägar man kan välja. Den ena handlar om att stirra sig blind på de pengar man har och försöker anpassa verksamheten efter det. Den andra vägen handlar om att våga göra satsningar som initialt kostar pengar men som i förlängningen drar in pengar till det gemensamma, genom att fler väljer att bosätta sig i kommunen. Jag tror inte fler väljer att flytta till kommunen genom att lägga ner två väl fungerande F-9 skolor. Alvesta kommun behöver långsiktiga satsningar som gör kommunen attraktiv.

Som vi alla vet är det val den 19 september. Då avgör du vilken politik som du tror på. Är det en politik som enbart gynnar Alvesta tätort eller är det en politik som även ser nödvändigheten i att ha fungerande verksamhet utanför 50-skyltarna i Alvesta. Jag tror på en politik som jobba för tillväxt i hela kommunen, därför kommer jag att rösta på Centerpartiet den 19 september.

 Thomas Haraldsson
 Centerpartiet
 Vislanda