Finansdepartementet

Vad vill centerpartiet?

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 15:39 CET

Kommunminister Lars-Erik Lövdén ger följande kommentarer med anledning av centerpartiets förslag till skatteutjämningssystem som presenterades i dag.

- Även om Maud Olofsson är oklar utgår jag från att centerpartiet inte har övergivit sin linje om att vi behöver likvärdiga förutsättningar i hela landet och att vi därmed behöver ett långtgående utjämningssystem.

- Regeringen är inriktad på att lägga fram ett förslag som får en bred uppslutning och som tar hänsyn till den särskilda situationen i Stockholmsregionen och i Norrland.

- Jag kräver besked från Maud Olofsson om vad hon menar med att det nuvarande systemet premierar ansvarslöshet. Jag begär också besked av Maud Olofsson om huruvida centerpartiet står fast vid att alla kommuner och landsting ska garanteras en likvärdig skattekraft.

- Förslaget är nu ute på remiss och regeringen kommer naturligtvis att ta hänsyn till remissutfallet inför arbetet med propositionen som ska läggas fram i riksdagen i vår.

Ulrika Borg
Pressekreterare
08-4051599
070-5751599