Finansdepartementet

Vad vill centerpartiet med skatteutjämningen?

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 16:51 CEST

De borgerliga partierna har nu lämnat in reservationer till finansutskottets betänkande om ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén ger följande kommentarer med anledning av det:

- Den borgerliga alliansen spretar i synen på skatteutjämningssystemet och har inte lyckats åstadkomma några gemensamma motförslag. Det visar att de borgerliga partierna, trots en uppenbar kraftansträngning, har stora problem att enas kring det framtida skatteutjämningssystemet.

- Centerpartiet har tidigare varit ett samarbetsparti till regeringen i denna fråga. Ambitionen att framstå som ett glesbygdsparti har varit vida känd. Partiet reserverade sig heller inte mot Utjämningskommitténs betänkande som presenterades förra hösten. I dag ljuder dock andra toner då centern verkar föredra den borgerliga maktalliansen framför en likvärdig välfärd i hela landet. Kommer centerpartiet att välja den borgerliga sidan i frågan om skatteutjämningen?

- Moderaterna pläderade i vintras för stora försämringar i skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Stockholm sa till och med så sent som för någon månad sedan att de vill avskaffa hela systemet om de vinner valet 2006. Hur ställer sig centerpartiet till det?

- Hur ställer sig lokala centerpartistiska kommunalråd till att partiet nationellt inte lämnar något besked kring sitt framtida ställningstagande i denna viktiga lands- och glesbygdsfråga? Hela 98 procent av de centerstyrda kommunerna är nettobidragstagare i regeringens nya system. I genomsnitt får varje centerstyrd kommun 65 miljoner kronor om året från utjämningssystemet.

- De lokala centerpartisterna kan i alla fall lita på oss socialdemokrater. Vi står bakom en långtgående utjämning mellan de kommuner och landsting som har många invånare med höga inkomster och de kommuner och landsting där invånarna har låga inkomster.

Kontakt:
Ulrika Borg
Pressekreterare
08-40515 99
070-575 15 99
registrator@finance.ministry.se