Örebro Läns Landsting

Väck ärende i landstingsfullmäktige

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 14:47 CEST

Den som är folkbokförd i en kommun i Örebro län har rätt att väcka ärenden i landstingsfullmäktige.

Det beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde den 19 oktober.
Den som väcker ett ärende som tas upp i landstingsfullmäktige har även rätt att yttra sig när det behandlas.
Rätten att få lägga ett s k medborgarförslag är ett försök som gäller t o m 31 december 2006.
Syftet med införandet av medborgarförslag är att utveckla demokratin och att öka medborgarnas intresse för politiskt arbete.
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av förslagsställaren. Namn, adress och telefonnummer ska anges. Ett medborgarförslag kan bara behandlas av landstingsfullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.