Insplanet AB

Väderombyten ökar snötrycket och kan ge översvämningar

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:10 CET

Snön ligger tung på hustaken i Sverige, och flera tak har redan rasat in. Det är plusgrader i södra Sverige och det verkar hålla i sig några dagar enligt SMHIs prognoser. När temperaturen går över nollan packas snön och blir tyngre mot taken. Smältvatten kan också orsaka allvarliga översvämningsskador. Insplanet jämför hur hem- och villaförsäkringar gäller för snötryck- och smältvattenskador.

SMHI uppger att avsmältningen kommer igång i södra Skåne och i delar av Götalands östkust under de närmaste dagarnas blidväder. Efter perioden av mildare väder väntas dock åter köldgrader.

"Blötsnö ökar trycket på hustaken. Fryser blötsnön dessutom på igen så blir den ännu mer svårhanterlig. Alla försäkringsbolag ställer likartade krav på att man som villaägare ska röja snö från taken så gott det går. Snöskador på uthus och garage täcks dock inte alls av försäkringen, oavsett om byggnormer har följts eller om man inte haft möjlighet att skotta", säger Erik Lif, informationschef på försäkringsförmedlaren Insplanet.

Med dagens snömängder finns också betydande risker för översvämningar och läckage till följd av stora mängder smältvatten, när snön börjar töa. Självriskerna skiljer sig åt mellan bolagen och kan ibland bli mycket höga. Det är viktigt att känna till hur just ens egen försäkring ser ut.

"Många räknar nog inte med en självrisk på tiotusentals kronor vid en större översvämning, men så kan det se ut hos flera försäkringsbolag", säger Erik Lif.

Höga självrisker på alla vattenskador

Grundsjälvrisken i en villaförsäkring ligger vanligen mellan 1 500-3 000 kr. Vid vattenskador som beror på sönderfrysta rör brukar självrisken vara förhöjd, men den maximala självrisken vid frysning är vanligen 10 000 kr hos de flesta försäkringsbolag.

Självrisken är ännu högre vid så kallade naturskador, till exempel från snösmältning. Den lägsta självrisken vid översvämning orsakad av snösmältning i villa eller fritidshus är 10% av den totala skadekostnaden hos de flesta försäkringsbolag, och minst 10 000 kr.

Det finns dock möjlighet att behålla en låg självrisk. Vissa försäkringsbolag erbjuder en allriskförsäkring för byggnaden. Har man det tillägget till villaförsäkringen så kan man slippa förhöjd självrisk vid översvämning.

Se upp för undantag

Vid vattenskador om det läckt genom en spricka i yttertak gäller inte försäkringen för vattenskador som uppkommer om läckan beror på bristande underhåll av taket. Däremot om snötryck tydligt har orsakat skadan som ger upphov till läckan så kan vissa försäkringsbolag ersätta skador om smältvatten läcker igenom, som vanligt dock med samma allmänna aktsamhetskrav på normal snöröjning.

"Ett tak behöver inte rasa in helt för att bli skadat av snötryck. Snön kan dra med sig en takpanna eller två till exempel. Väta från snön kan då tränga genom undre taklager och orsaka fuktskador" säger Erik Lif.

Som husägare ska man också se över sin dränering i god tid innan snön blir alltför tung och vårfloden sätter igång, särskilt när stuprör och rännor kan vara delvis igentäppta av is.

"Man kan försöka skotta undan snön till platser där smältvattnet löper mindre risk att rinna in i grundkonstruktionen eller in i byggnaden, eller överbelasta dräneringssystemen", säger Erik Lif.

Ta reda på hur just din försäkring gäller

Insplanet ger kostnadsfri personlig rådgivning och jämför försäkringsvillkor och priser för ett flertal större, medelstora och mindre svenska försäkringsbolag.

För mer information kontakta:  Erik Lif, informationschef Insplanet. Tel 08 51 000 062 eller 0704 386828. erik.lif@insplanet.com

Om Insplanet

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227

Grevgatan 34  Box 26 000  100 41 Stockholm

Tel: 08-51 000 000

Fax: 08-660 14 38

www.insplanet.com