Lunds universitet

Vädjan om hjälp med boende för nya studenter

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 13:33 CEST

Behovet av studentbostäder till starten av höstterminen är ytterst akut. Lunds universitet kommer att förlora en rad duktiga ambitiösa studenter om det inte finns bostäder för dem.

Få studenter klarar av att kombinera studier med hemlöshet och tillfälligt övernattande hos kompisar. Man lämnar därför sina studier här och väljer något annat, ofta en annan studieort.

Vi, Lunds universitets rektor och Lunds universitets studentkårers ledning, vädjar därför till alla i Lund och Malmö med omnejd med möjlighet att för kortare eller längre tid hyra ut ett rum till en student att vända er till:
www.Bopoolen.nu, tel: 046-222 1775, e-post: bopoolen@lus.lu.se

Även om man bara kan och vill hyra ut under ett par månader så är det ändå mycket värdefullt då behovet just vid terminsstart är extremt stort. Längre fram på terminen minskar trycket på bostäder.

Bristen på studentbostäder måste lösas för att trygga universitetets framtid eftersom framtiden alltid ligger i våra nya studenter och att vi kan erbjuda dem attraktiva studiemiljöer, inklusive bostäder. Vi behöver innovativa och kraftfulla lösningar på både kort och lång sikt.

På kort sikt hoppas vi på diverse tillfälliga lösningar där alla goda krafter ställer upp.

På lång sikt att bostadsbyggande inom alla kategorier planeras och påskyndas eftersom det är en marknad som hänger samman. Det handlar därför om hyresrätter, bostadsrätter, villor, studentbostäder, ungdomsbostäder, äldrebostäder och att inga möjligheter utesluts innan de har studerats.

Det kan gälla bostadsrätter som byggs över järnvägen, finurliga förtätningar, bostäder på LTH:s campus, varsamt planerad bebyggelse i randen av parker som kommunens stadspark, universitetets botaniska trädgård för att nu utmana både fantasin och kreativiteten.

Universitetet kan också begära att få generella rättigheter från regeringen att hyra och bygga bostäder. Inga förslag bör förkastas innan de har studerats. Vi har nämligen en allvarlig bostadssituation på både kort och lång sikt!

Men vi är också mycket glada för alla som vill hjälpa till på olika sätt som Lunds kommun med grannkommuner, AF Bostäder och nationerna, företag, ideella föreningar och sist men inte minst privatpersoner.

Målsättningen är att på sikt kunna erbjuda studenterna bostadsgaranti vilket vi redan har för Lunds universitets studenter på Campus Helsingborg tack vare insatser från Helsingsborgs kommun.

Per Eriksson
0708-247106
Rektor för Lunds universitet

Elisabeth Gehrke
0708-213119
V ordf. Lunds universitets studentkårer