Solrosuppropet

Vädjan till Kristdemokraterna och Centerpartiet: Rösta för ett stopp av utförsäkringarna!

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 12:28 CEST

I dagarna har LO, HSO och TCO gått ut i pressmeddelanden att de stödjer oppositionens förslag på förändringar i sjukförsäkringen. Tillsammans har de över 3 miljoner medlemmar. De som anslöt sig till Påskuppropets manifestationer på Annandag påsk 2011 representerade organisationer och sammanhang med ännu fler miljoner medlemmar.

Vi från Påskuppropet vill nu vädja särskilt till politiker inom Kristdemokraterna och Centerpartiet att rösta för ett mänskligare Sverige genom att medverka till att stoppa utförsäkringarna! Flera av er, och ännu fler av era väljare, inte minst de som själva drabbats av utförsäkringarna, var med oss på gator och torg i påsk. Ni känner säkert vid det här laget till vilka absurda situationer svårt sjuka i vårt land numera försätts i som resultat av utförsäkringarna. Inte i undantagsfall utan tyvärr som regel. Inte tycker ni väl att det är ok att tusentals sjuka människor fortsätter att fara illa när orsaken är något som ni snabbt och enkelt, tillsammans över blockgränserna, kan sätta stopp för? I ett akut krisläge borde det vara civilkuraget som segrar över prestigen. Att inte låtsas vara ofelbar, utan erkänna att något som man tidigare trodde var bra har visat sig få förödande konsekvenser, inger respekt och förtroende.

Alliansens förslag på förbättringar i sjukförsäkringen är ett steg i rätt riktning, men ett alldeles för litet steg. Utförsäkringarna kommer enligt detta förslag att fortsätta och de kommer i så fall att förstöra ännu fler liv, de kommer att pressa fler redan psykiskt pressade över förmåga, tvinga fler sjuka att sälja sina hem och eventuell bil för att få försörjningsstöd, de kommer att splittra familjer, orsaka skilsmässor, och barn till sjuka föräldrar kommer att fortsätta drabbas på ett hårt sätt. Är detta och andra konsekvenser som utförsäkringarna har visat sig få verkligen rimliga?

Hur många som kommer omfattas av den nya ”oskälighetsbedömningen” är okänt. Likaså vad som i praktiken kan anses vara ”oskäligt”. ISF har tidigare i år gjort en granskning av sjukförsäkringsreglerna och av de undersökta akterna har endast en(!) person undantagits från de befintliga oskälighetsprövningarna vid 365 samt 550 dagar. Nu föreslås ännu en oskälighetsprövning, denna gång i rehabiliteringskedjans sista steg. Till vilken nytta?

Vi förstår inte varför sjuka ska utförsäkras när en majoritet är så svårt sjuka att de behöver återvända till sjukförsäkringen! Av de som vid årsskiftet 09/10 nådde maximal tid i sjukförsäkringen var 65 procent i sjukförsäkringen den 28 februari 2011, en siffra som hela tiden ökat och som troligtvis fortsätter öka framöver. I oktober 2010 var motsvarande siffra 60 procent. 433 personer av de utförsäkrade vid årsskiftet 09/10 som skrev in sig på Arbetsförmedlingen hade i oktober 2010 fått arbete utan stöd i någon omfattning. Den 28 februari hade siffran minskat till 408 personer. De flesta sjuka i arbete utan stöd var dessutom fortfarande inskrivna på Arbetsförmedlingen med exempelvis timanställningar. Endast 198 personer av ovanstående 433 hade lämnat Arbetsförmedlingen för osubvensionerat arbete.

Ett mörkertal kan inte efter en utförsäkring återvända till sjukförsäkringen eftersom de fått avslag från FK och förlorat i rätten, trots många läkarintyg - trots svår sjukdom. Den grupp som har förlorat sin SGI kan inte heller återvända i nuläget. Regeringens förslag till ny ersättning för blivande nollklassade kommer att ge en grundersättning strax över existensminimum, vilket förvisso är bättre än ingenting, men är det värdigt ett välfärdsland? Ersättningen kommer dessutom inte att gälla retroaktivt.

Vi inom Påskuppropet tror på grundidén att hjälpa sjuka till arbete efter egen förmåga. Vi håller med om att det inte är bra med passiva sjukskrivningar. En aktiv sjukskrivning som hela tiden utgår från individens behov är A och O. Tidsgränser är bra i detta avseende - om de används på rätt sätt, för att hjälpa de sjuka att snabbare få vård och rehabilitering. Vad som är mindre bra, rentav katastrofalt, är bl.a. utförsäkringarna och en prövning mot en fiktiv arbetsmarknad. Det leder inte till att sjuka blir friska snabbare, och stressande och meningslösa åtgärder insatta vid fel tidpunkt (under pågående behandling från vården), leder personerna ännu längre bort ifrån arbetslivet genom att förvärra sjukdomarna och orsaka nya sjukdomar.

Vi frågar nu Centerpartiets och Kristdemokraternas ledamöter i socialförsäkringsutskottet: kommer ni att rösta för en mänskligare sjukförsäkring som bidrar till ett tillfrisknande, eller tänker ni hålla fast vid de minimala föreslagna ändringarna som inte kommer att hjälpa majoriteten av de sjuka? Det togs ingen som helst hänsyn till de många remissinstanserna vars varningar tyvärr besannades. Lyssnar ni nu på vad de drabbade säger? Lyssnar ni på vad alla som möter dem berättar? Lyssnar ni på råden från TCO, LO och HSO? Tar ni Påskuppropets protester på allvar? På fredag avgör NI hur framtiden ska se ut för landets sjuka! Blir det ett fortsatt helvete - eller ska de sjuka äntligen få lugn och ro att läka?

Så länge utförsäkringarna finns kvar fortsätter den rättmätiga kritiken mot dem från alla håll. Så här anser vi och många med oss inte att det ska få vara i Sverige!

Påskuppropet mot utförsäkringarna
Länk: Påskuppropets sida på Facebook