Trafikverket

Vägarbete på E6 vid Trelleborg

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 09:52 CEST

E6 mellan Trelleborg och Maglarp ska få ny beläggning. Arbetet pågår mellan den 20 september och 8 oktober.

Det är tre kilometer mellan Rorsmansgatan i Trelleborg och cirkulationsplatsen i Maglarp som får ny asfalt.

Hastigheten sänks förbi arbete. Det är risk för köer framför allt i samband med färjetrafikens av- och ankomsttider till hamnen.

För mer information kontakta:
Johan Högström, driftledare Trafikverket, 040-669 60 53, 070-579 60 53

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.